„… feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek.”

(Filippi levél 2. rész 15-16/a. vers)

Presbitériumunk

Presbitériumunk tagjai a 2011. évi őszi tisztújítás után:

Hátsó sor (férfiak): ifj. Torma Gáza presbiter, Nagy Dániel László gondnok, Hajdú Zoltán Levente lelkipásztor, Kovács Gyula presbiter, Maneszes Attila presbiter

Első sor (hölgyek): Kovács Etelka presbiter, Bognár Gáborné Bonnyai Ágnes pótpresbiter, Nagy Dániel Lászlóné presbiter, Salamon Józsefné Weisz Ilona pótpresbiter, Fülöpné Kenyér Andrea presbiter

Presbiteri gyűlések

„Presbiteri gyűlések” – egy-egy nyári hónap kivételével – általában az év minden hónapjában vannak. Ezekre mindig a bibliaóráinkat, kivételes esetben istentiszteleteinket követően kerül sor.

A presbiteri gyűléseken a gyülekezet aktuális szervezeti és működési kérdéseit beszéli meg gyülekezetünk vezető testülete, valamint meghozza a szükséges döntéseket e témakörökben.

A presbiteri gyűlések minden gyülekezeti tag számára nyilvánosak, azokon gyülekezetünk tagjai (illetve esetenként meghívott vendégeink) tanácskozási joggal vehetnek részt.
(Egyes – például a személyiségi jogokat érintő kérdésekben – a Presbitérium zárt ülés megtartását rendelheti el.)

2016. évi presbiteri határozatok

Bővebben

2015. évi presbiteri határozatok

Bővebben