Híreink

Az óvoda életéből

Aktuális eseményeink

A Szóládi Magvető Református Óvoda működésével kapcsolatos aktuális események listáját mostantól naptár nézetben is követheti.

A naptárban az adott napra klikkelve megjelenítjük a vonatkozó információt: az esemény rövid leírását illetve a pontos időpontot.

Az események listáját folyamatosan frissítjük.

Naptár nézet

“És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó.” (1Mózes 1:31a.)

Idén is csatlakozott Óvodánk a Teremtés hete rendezvényhez október 15-19. között.
Ezen a héten a gyerekek ismerkedtek a teremtett világgal, annak megóvásával.
Október 17-én Szűcs Boglárka, a Magyarországi Református Gyülekezet Ökogyülekezeti Mozgalom referense
tartott a gyermekeknek és a felnőtteknek is előadást az ökotudatos életmódról.

“Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3:16)

Az eddigi évekhez hasonlóan idén is lehetősége van településünk apraja-nagyjának együtt készülnie karácsony ünnepére. Ádventben vasárnaponként együtt gyújtjuk meg a gyertyákat falunk ádventi koszorúján. Első vasárnap óvodásaink örvendeztettek meg bennünket versekkel, énekekkel, igékkel, ezzel is segítve bennünket, hogy tudjunk lélekben készülni karácsony ünnepére.

 

ÓVODAI TAVASZ KÉPEKBEN

Jó mulatság volt óvodánkban is az idei év farsangja. A gyermekek nem csak egy nap, de szinte egy egész héten keresztül mókás érdekes, de nem ijesztő jelmezekbe öltözve derítették jó hangulatra egymást,az óvó néniket és az intézménybe be-bekukucskáló szülőket.

Nemzeti ünnepünk alkalmából kis óvodásaink is készültek énekekkel, versekkel, melyeket a Millenniumi parkban adtak elő a szülők, nagyszülők és a falubeliek örömére. Ünnepi műsoruk után a kopjafák mellett elhelyezték a saját kezűleg készített nemzeti színű papírtulipánjaikat.

A húsvéti ünnepkör közeledtével az ovisok ismerkedtek a húsvéthoz kötődő népszokásokkal, amiben különleges segítséget is kaptak. Dr Pordán Erzsébet és Juhász Gyula érdekes, a XX. század elejéről származó húsvéti témájú képeslapjait tekinthették meg kis kiállítás keretében az óvodában.

A húsvéti ünnepkör fő mondanivalója azonban annak a hatalmas isteni szeretetnek a gyermekek előtti bemutatása volt, amely a hívő keresztyén ember számára Jézus Krisztus kereszthalálában és feltámadásában ábrázolódik ki.

Óvodánk célkitűzése, hogy a gyermekek a teremtett világ természetes értékeihez is közel kerüljenek, ennek részeként a gyülekezeti gyümölcsösben „tankertet” létesítettünk. Az ovisok örömmel szórták a magokat a frissen megmunkált földbe és a veteményezés után is időről időre visszatérnek, hogy szemügyre vegyék a kihajtó és felnövekvő növényeket.

unnamed

Beszámoló a Szóládi Magvető Református Óvoda első félévéről

(A beszámoló elhangzott 2016. február 28-án a Szóládi Református Gyülekezet közgyűlésén)

Nagy Tisztelettel köszöntök mindenkit!

„Nehéz megmondani, mi lehetetlen, mert ami tegnap csak álom volt, ma remény, holnap valóság.” 

Ma itt, hogy beszámolhatok az óvodáról az a valóság, és eltelt a működésből már 7 hónap.  Emberek, gyülekezet, falu álma az óvoda és a miénk dolgozóké is. Hiszem bár álmodoztunk arról, hogy legyen egy ilyen munkahelyünk nem igazán gondoltuk, hogy valaha megvalósulhatna emberi gondolkodás szerint. Ha egy évvel ezelőtt valaki azt mondta volna nekem, hogy itt állok majd előttetek és az óvodáról fogok beszámolni, amelynek dolgozója vagyok nem hittem volna el, sőt lehet ki is nevettem volna.

Az óvodai fél éves beszámoló elejére választott igeversünk:

„Áldott és boldog az a nemzet, amelynek az örökkévaló az Istene” (Zsoltárok 33:12.)

Mi akik, az óvodában dolgozunk, ezt az áldottságot éljük meg naponta és reméljük, hogy akik ebbe az óvodába járnak „áldott és boldog nemzet” lesz.

Néhány adat és momentum az eltelt időszakból:

 • A jelenlegi gyermeklétszám a mai nappal: 22 gyermek. Szeptemberben 19 gyermekkel kezdtük meg a nevelési évet. Közben, még az eddig eltelt időszakig felvettünk 5 gyermeket és elköltözött külföldre 2 gyermek. Március 7-én egy kisgyermek jön még a faluból, így 23-an lesznek a gyermekek.
 • A következő évre vonatkozó jelenlegi ismereteink: 3 gyermek kezdi meg általános iskolai tanulmányait, és 3 már óvodánkba járó gyermek testvérének beiratkozási szándékát jelezte a szülő, így a jelenlegi létszám kb. ugyanannyi. Március 31-én szeretnénk megnyitni óvodánkat az érdeklődő szülők és gyermekek számára. Betekintést adni a mindennapi életünkbe szervezett programokon keresztül.
 • Nagyon köszönjük a rengeteg támogatást, amit kapunk szülőktől, falu embereitől, gyülekezeti tagoktól és teljesen ismeretlen emberektől.
 • Mint óvoda igyekszünk építeni kapcsolatainkat, gyártjuk dokumentumainkat naponta kisebb, nagyobb sikerrel és lelkesedéssel, de törekszünk helytállni ezekben is.
 • Minden héten a lelkész, a segédlelkész, az óvodatitkár és mi óvónők megbeszéljük a következő hónap, hét feladatait, kapcsolatainkat, gyermekek és szülőkkel kapcsolatos pozitív és negatív élményeinket és folyamatosan Isten elé visszük a mindig éppen aktuális dolgokat, örömeinket és nehézségeinket.
 • Vannak félelmeink, problémáink, tökéletes körülmények nincsenek, időnként alkalmatlannak érzem, én személy szerint magamat a feladatokra, követünk el hibákat De minden kudarc, hiba, probléma, gyermek, család, kihívás esetében azt érezzük, hogy Isten rendelkezéseinkre bocsájtja a mennyei forrásokat.
 • Az a szülő, aki még szeptemberben majdnem nem hozta a gyermekét az óvodába, mert ez református óvoda és ők katolikusok, most amikor köszöntem neki, hogy „Áldás, Békesség!” ő visszaköszönt ugyanígy.
 • A januárban érkezett új kisgyermek kb. 3 hét múlva azt mondta:”Óvó néni én szeretek ebbe az óvodába járni.” „Miért?”- kérdeztem. „Azért, mert itt játszhatok, és nem büntetnek meg, nem kell mindig ülnöm!”
 • Mi a „béke szigetének” nevezzük magunk között az óvodát és hetente valamelyikünk megfogalmazza ezt, kifejezi milyen jó hogy létrejött és mi itt lehetünk és dolgozhatunk, ebben az óvodában.
 • Szülői értekezleten kértük a szülőket fogalmazzák meg pozitív és negatív véleményüket, az eddigi óvodai megérzéseikkel kapcsolatban, hogy változtatni tudjunk, még most, ha arra szükség van. Pozitív dolgokat fogalmaztak meg a szülők és lehet fel kellett volna venni, mert ha így elmondom, akkor még én is úgy érzem, hogy olyan mintha önfényezés lenne. Elhangzottak olyan mondatok a szülők részéről, hogy:
  • „Tud különbséget tenni a gyermek már a jó és a rossz óvoda között, de jó lett volna, ha csak ez az élménye lenne.”,
  • „Én már nem is beszélek az óvodáról, mert olyan lelkesen beszélek, hogy el sem hiszik, hogy ilyen óvoda van.”,
  • „Én röviden azt szoktam mondani, hogy itt kezdődik az óvoda.”.
 • Fontos hatással lehetünk a következő nemzedékre, de mindezt csak Istenre figyelve tudjuk tenni, úgy hogy törekszünk
  • befogadó környezetet biztosítani,
  • a gyermeki fontosság, értékesség, elismerés, biztonság megteremtésére,
  • pozitív megerősítésekre,
  • a nem megfelelő magatartásformákat nyesegetni szeretettel.

„Helyes – mondta az Örökkévaló – jól láttad, mert én éberen őrködöm azon, hogy amit mondok, azt véghez is vigyem.” (Jeremiás 1:12.)

A körülményeiken felülemelkedve, tovább kell mennünk és kitartanunk, mert Isten az Ő ígéreteit be fogja teljesíteni. Hiszem, hogy nem véletlen volt az a SZIVÁRVÁNY az égen, amit az után láttam, miután meghoztuk (Presbitérium, falu vezetősége és én) azt a döntést, hogy itt fogok dolgozni. Számomra ez akkor azt jelentette, hogy Isten is igent mondott erre a döntésre.

Köszönöm, hogy itt dolgozhatom ebben az óvodában és köszönöm egyen egyenként azokat az embereket, akiket Isten mellém rendelt, nagyon hálás vagyok értük.

Köszönöm, hogy meghallgattak!

                                                                                Tóth Katalin, óvodavezető

unnamed

Évkezdő szülői értekezlet az óvodában – 2016. január 27.

Január 27-én szerdán Tóth Katalin vezető óvónő és Mórocz Noémi óvónő szülői értekezletre hívták a Szóládi Magvető Református Óvodába járó gyermekek szüleit, hogy tájékoztassák őket a nevelési év eddigi tapasztalatairól, valamint beszéljenek arról is, hogy milyen események, programok várnak a gyerekekre és esetenként családjaikra is a 2016. évben.

A beszélgetés körkérdéssel indult, hogy mik a szülők tapasztalatai az óvoda eddigi működésével kapcsolatban.

A szülők – ki hosszabban, ki csak néhány szóban – elmondták, hogy az óvoda mind pedagógiai, mind közösség, mind pedig lelkiségi szempontból megelégedésükre és örömükre működik. A gyerekek szeretnek az oviba járni, jól érzik magukat és tapasztalható az értelmi, érzelmi és lelkületi fejlődésük.

20160127_171444

A bevezető körkérdés után Mórocz Noémi óvónő az óvodai nevelés pedagógiai és szervezeti hátterét fejtette ki a szülők előtt. Részletesen beszélt arról, hogy milyen elvek és módszerek szerint végzik pedagógiai munkájukat és ennek hatására hogyan változik, alakul, fejlődik a gyermekek személyisége és a gyermekközösség szellemisége, lelkisége.

Tóth Katalin vezető óvónő ezt követően átfogóan beszélt az óvoda működéséről, majd a jövőbeni tervekről. Részletesen ismertette a február első hetére tervezett farsangi hét programsorozatát, melyben számos program vár majd a gyermekekre és családjaikra.

Hajdú Zoltán Levente református lelkipásztor elmondta, hogy az óvoda indítása komoly szervezési és anyagi kihívás elé állította a fenntartó református gyülekezetet, de – Istennek hála – mind a működtetés, mind a gazdálkodás tekintetében stabil és kiegyensúlyozott az óvoda élete. Hozzátette, hogy az elsődleges cél annak a lelkiségnek a megélése, továbbadása volt a gyermekek és családjaik felé, melyet a fenntartó gyülekezet és az óvoda nevelői, dolgozói is képviselnek. Minden eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy Isten áldása van az intézményen, ami nagy öröm mindenki számára.

Kiemelte, hogy mennyire meghatározó az a kifogástalan együttműködés, ami az önkormányzat és a református gyülekezet között fennáll. E nélkül ugyanis elképzelhetetlen lett volna már az óvoda elindítása is, hiszen az épület felújítása, rekonstrukciója az önkormányzat jóvoltából történhetett meg.

Rózsás Elemér polgármester a megbeszélés végén kifejtette, hogy szülőként is, a református gyülekezet tagjaként is, illetve a település polgármestereként is egyértelműen kijelentheti, hogy nagyszerű elgondolás volt az óvodaindítás, és a legszebb álmaink teljesednek be napról-napra, amikor látjuk ezt a nagyszerű intézményt a működés folyamatában.

A családias, jó hangulatú összejövetelt Hajdú Zoltán Levente lelkipásztor imádsággal zárta, amely után a szülők és az óvónők még személyes beszélgetéseket folytattak a gyermekek fejlődésének egyéni kérdéseivel kapcsolatosan.

unnamed

Reformációi futóverseny és templomi beszélgetés

Csütörtökönként délelőtt tartja Hajdú Zoltán Levente
református
lelkipásztor a gyermekek számára a bibliai történetek alapján vezetett beszélgetéseket, amelyeken együtt énekelnek, illetve játszanak el bibliai történeteket a gyerekek. Az utolsó októberi ilyen alkalmat a szabadban szervezték meg az óvónők és a lelkipásztor közösen, amelynek keretében „reformációi futóversenyt” rendeztek a Petőfi utcában, majd a bibliai igével ellátott, nyakba akasztható díjakat – amelyben természetesen minden gyermek részesült – a református templomban vehették át a gyerekek.Végül a beszélgetést közös imádsággal és énekkel zárták.

Látogatás a református templomban

LátogatásokIndulás a délutáni sétára

Óvodánk egy kis faluban működik, ahol nagyon fontosak a közvetlen emberi kapcsolatok, valamint a természet közelségéből fakadó lehetőségek megismertetése a gyermekekkel. A gyermekek szívesen ismerkednek a természettel, a növényekkel és az állatokkal, valamint örömmel látogatják meg a településen működő kisgazdaságokat, intézményeket. Az elmúlt két hónapban a gyermekek már jártak Vécsi Ildikónál, akinek gyönyörű kerti dísztava van, ahol a halakat is megetethették. Látogatás a Békei családnálVoltak a Szabó családnál, ahol megnézték a barikat és más háziállatokat is. Utána a cukrászdában Pista bácsi és Ica néni még egy finom sütire is vendégül látta a csapatot. A Turul fogadót is meglátogatták az ovisok, ahol Farkas Attilától fagyit kaptak meglepetésként. Ugyancsak látogatást tettek a gyerekek a helyi postán, illetve a boltban is. Gajtkóéknál a nyulakat vették szemügyre, valamint a Békei-Varga család kertjét és kisállatait is megtekintették a gyerekek. Amikor csak tehették az óvónénik sétálni vitték a gyerekeket, hogy a testmozgás révén fizikailag, a séta közben megismert dolgok révén pedig szellemileg fejlődjenek.

 SzüretSzüret

Október 1-jén szüretelni indultak a nagyobb óvodások. Nagy Dániel László, a református gyülekezet gondnoka és felesége ajánlották fel, hogy saját szőlőskertjüket megmutatják a gyerekeknek. A gondnok úr felesége, Ili néni mesélt a különféle szőlőfajtából is a gyerekeknek, és arról is, hogy hogyan dolgozzák fel azokat. A napsütéses őszi délelőttön szőlőt is szedhettek a gyerekek, amiből vittek kisebb társaiknak is az oviba, ahol közösen fogyasztották el a gyümölcsöt. A délelőtt házigazdája még pogácsát is készített a gyerekeknek, hiszen – mint mondta: „Nincs igazi szüret, pogácsa nélkül”.

A zene világnapja és a magyar népmese napja

A zenei világnapján rendhagyó orgonaismeret órán vehettek részt az óvodások a református templomban. Horváth Mariann segédlelkész orgonadarabokat játszott a gyermekeknek, majd beszélt a hangszer felépítéséről, működési elvéről, gazdag hangzásvilágáról. A gyerekek nagyon élvezték, hogy felmehettek a templom karzatára, ahol közvetlen közelről láthatták az orgonát működés közben és saját maguk is belefújhattak az orgonaszekrényből a felnőttek által kiemelt orgonasípokba. A magyar népmese napján A sün és a nyúl versenyfutása című mesét láthatták a gyerekek – felnőttek előadásában. A csütörtök délutáni alkalom előkészítői és a rögtönzött színdarab szereplői az óvónők és óvodai segítők voltak. Nagy sikert aratott a humoros történet, kicsik és nagyok egyaránt jókedvűen hallgatták.

Teremtés hete – faültetéssel

Teremtés hete - faültetés A Teremtés hete országos keresztyén rendezvénysorozat helyi eseményeként szeptember 28-án hétfőn, közös faültetés volt az óvodakertben, melyre az óvodások szülei is meghívást kaptak. A diófa elültetése előtt a gyerekek énekeltek és mondókákat mondtak, valamint Hajdú Zoltán Levente lelkipásztor mondott pár gondolatot a teremtés kapcsán. A fa elültetése valóban közös munka volt, a szülők először kiásták a helyét majd minden óvodás ásót és gereblyét fogott és együtt fejezték be a munkát. A szabadtéri eseményt barkácsdélután követett bent az óvodában. A barkácsoláshoz használt alapanyagok mind újrahasznosított anyagok voltak, így is utalva a teremtés és környezetvédelem fontosságára.


Teremtés hete - faültetés

Pillanatképek az óvoda életéből

Pillanatképek az óvoda életéből

Teremtés hete - faültetéssel  A Teremtés hete országos keresztyén rendezvénysorozat helyi eseményeként szeptember 28-án hétfőn, közös faültetés volt az óvodakertben, melyre az óvodások szülei is meghívást kaptak.A diófa elültetése előtt a gyerekek énekeltek és...

bővebben
Református óvoda indult Szóládon

Református óvoda indult Szóládon

2015. szeptember 13-án hálaadó ünnepi istentiszteletet tartottak a Szóládi Református Gyülekezetben, ugyanis közel egy éves megfeszített munka után idén szeptemberben megnyitotta kapuit a Szóládi Magvető Református Óvoda. Az első nevelési tanévet megnyitó...

bővebben