Híreink

Az óvoda életéből

Aktuális eseményeink

A Szóládi Magvető Református Óvoda működésével kapcsolatos aktuális események listáját mostantól naptár nézetben is követheti.

A naptárban az adott napra klikkelve megjelenítjük a vonatkozó információt: az esemény rövid leírását illetve a pontos időpontot.

Az események listáját folyamatosan frissítjük.

Naptár nézet

A hónap zárásaként a Merende Műhely látogatott el hozzánk.

Az interaktív udvari foglalkozás témája: Mennyit bír a búzaszem? volt.

Hajdú Zsófia Csenge és Egervári György nagy szeretettel és kedvességgel segítettek a gyerekeknek megtapasztalni a búza útját a liszten át a lepénysütésig.

A gyerekek kézzel búzát őröltek, lisztet szitáltak, tésztát gyúrtak, nyújtottak, lepényt sütöttek, végül elfogyasztották, amit készítettek.

Kicsitől a nagyig mindenki aktív és kitartó részese volt a délelőttnek, sok új élménnyel gazdagodtak.

Többéves hagyomány az óvodában, hogy a népmese-népzene hete zárásaként az óvoda felnőtt dolgozói egy magyar népmesét adnak elő a gyerekeknek a délelőtt folyamán.

Idén a Kiskakas gyémánt félkrajcárja című mesére esett a választás, ezt jelenítettük meg.

A díszletek elkészítésében a gyerekek is közreműködtek.

Óvodánk témahetei között szerepel a népmese-népzene hete, aminek októberben van aktualitása.

A téma apropóján meghívtuk Végh Szabolcsot, aki interaktív népi hangszeres bemutatót tartott a gyerekeknek.

A kertből betakarítottuk a terményeket, amit tavasszal, illetve nyáron magról vetettünk el.

A paradicsomból sűrített levet készítettünk passzírozással.
A nagyra nőtt kaktuszokat elválasztottuk a csemetéktől, és kis cserepekbe ültettük szét.

A gyerekek gondozzák tovább az óvodában a kicsi növénykéket, figyelik a változásokat, majd tavasszal hazaviszik őket.

Az udvaron bársonyvirág magokat gyűjtöttünk, hogy jövőre legyen mit elvetni.

Augusztus 14-én, a nyári óvodai szünet előtti utolsó napon kedves és érdekes foglalkozáson vehettek részt az óvodások.

Szekér Jánosné Irénke néni levendulás foglalkozás tartott a gyerekeknek,
amelynek során levedulabuzogányt készített, illetve készítettek közösen.

A levendulát Balogh Bálintné és Bencze Ágnes ajánlották fel az óvodai foglalkozásra.

Az esemény nem csak fejlesztő és ismeretterjesztő jelleggel bírt,
hanem nagyszerűen illeszkedett óvodánk „korosztályok találkozása” elnevezésű programsorozatába is!

Köszönet Irénke néninek, és Piroska néninek, Ági néninek is!

Augusztus 13-án csütörtökön tartottuk óvodánk, a Szóládi Megvető Református Óvoda „pótlólagos” ballagási ünnepségét.

A kezdő áhítat után, amelyet Hajdú Zoltán levente lelkipásztor tartott, elbúcsúztatták az óvónénik, az óvodai dolgozók
és az óvodástársak a búcsúzó öt nagy óvódást, akik ősztől már az iskolába mennek.

A templomi alkalom után az ünneplő közösség átvonult az óvoda tornatermébe,
ahol süteményezés keretében folytatódott a ballagási ünnepség.

“És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó.” (1Mózes 1:31a.)

Idén is csatlakozott Óvodánk a Teremtés hete rendezvényhez október 15-19. között.
Ezen a héten a gyerekek ismerkedtek a teremtett világgal, annak megóvásával.
Október 17-én Szűcs Boglárka, a Magyarországi Református Gyülekezet Ökogyülekezeti Mozgalom referense
tartott a gyermekeknek és a felnőtteknek is előadást az ökotudatos életmódról.

“Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3:16)

Az eddigi évekhez hasonlóan idén is lehetősége van településünk apraja-nagyjának együtt készülnie karácsony ünnepére. Ádventben vasárnaponként együtt gyújtjuk meg a gyertyákat falunk ádventi koszorúján. Első vasárnap óvodásaink örvendeztettek meg bennünket versekkel, énekekkel, igékkel, ezzel is segítve bennünket, hogy tudjunk lélekben készülni karácsony ünnepére.

 

unnamed

Beszámoló a Szóládi Magvető Református Óvoda első félévéről

(A beszámoló elhangzott 2016. február 28-án a Szóládi Református Gyülekezet közgyűlésén)

Nagy Tisztelettel köszöntök mindenkit!

„Nehéz megmondani, mi lehetetlen, mert ami tegnap csak álom volt, ma remény, holnap valóság.” 

Ma itt, hogy beszámolhatok az óvodáról az a valóság, és eltelt a működésből már 7 hónap.  Emberek, gyülekezet, falu álma az óvoda és a miénk dolgozóké is. Hiszem bár álmodoztunk arról, hogy legyen egy ilyen munkahelyünk nem igazán gondoltuk, hogy valaha megvalósulhatna emberi gondolkodás szerint. Ha egy évvel ezelőtt valaki azt mondta volna nekem, hogy itt állok majd előttetek és az óvodáról fogok beszámolni, amelynek dolgozója vagyok nem hittem volna el, sőt lehet ki is nevettem volna.

Az óvodai fél éves beszámoló elejére választott igeversünk:

„Áldott és boldog az a nemzet, amelynek az örökkévaló az Istene” (Zsoltárok 33:12.)

Mi akik, az óvodában dolgozunk, ezt az áldottságot éljük meg naponta és reméljük, hogy akik ebbe az óvodába járnak „áldott és boldog nemzet” lesz.

Néhány adat és momentum az eltelt időszakból:

 • A jelenlegi gyermeklétszám a mai nappal: 22 gyermek. Szeptemberben 19 gyermekkel kezdtük meg a nevelési évet. Közben, még az eddig eltelt időszakig felvettünk 5 gyermeket és elköltözött külföldre 2 gyermek. Március 7-én egy kisgyermek jön még a faluból, így 23-an lesznek a gyermekek.
 • A következő évre vonatkozó jelenlegi ismereteink: 3 gyermek kezdi meg általános iskolai tanulmányait, és 3 már óvodánkba járó gyermek testvérének beiratkozási szándékát jelezte a szülő, így a jelenlegi létszám kb. ugyanannyi. Március 31-én szeretnénk megnyitni óvodánkat az érdeklődő szülők és gyermekek számára. Betekintést adni a mindennapi életünkbe szervezett programokon keresztül.
 • Nagyon köszönjük a rengeteg támogatást, amit kapunk szülőktől, falu embereitől, gyülekezeti tagoktól és teljesen ismeretlen emberektől.
 • Mint óvoda igyekszünk építeni kapcsolatainkat, gyártjuk dokumentumainkat naponta kisebb, nagyobb sikerrel és lelkesedéssel, de törekszünk helytállni ezekben is.
 • Minden héten a lelkész, a segédlelkész, az óvodatitkár és mi óvónők megbeszéljük a következő hónap, hét feladatait, kapcsolatainkat, gyermekek és szülőkkel kapcsolatos pozitív és negatív élményeinket és folyamatosan Isten elé visszük a mindig éppen aktuális dolgokat, örömeinket és nehézségeinket.
 • Vannak félelmeink, problémáink, tökéletes körülmények nincsenek, időnként alkalmatlannak érzem, én személy szerint magamat a feladatokra, követünk el hibákat De minden kudarc, hiba, probléma, gyermek, család, kihívás esetében azt érezzük, hogy Isten rendelkezéseinkre bocsájtja a mennyei forrásokat.
 • Az a szülő, aki még szeptemberben majdnem nem hozta a gyermekét az óvodába, mert ez református óvoda és ők katolikusok, most amikor köszöntem neki, hogy „Áldás, Békesség!” ő visszaköszönt ugyanígy.
 • A januárban érkezett új kisgyermek kb. 3 hét múlva azt mondta:”Óvó néni én szeretek ebbe az óvodába járni.” „Miért?”- kérdeztem. „Azért, mert itt játszhatok, és nem büntetnek meg, nem kell mindig ülnöm!”
 • Mi a „béke szigetének” nevezzük magunk között az óvodát és hetente valamelyikünk megfogalmazza ezt, kifejezi milyen jó hogy létrejött és mi itt lehetünk és dolgozhatunk, ebben az óvodában.
 • Szülői értekezleten kértük a szülőket fogalmazzák meg pozitív és negatív véleményüket, az eddigi óvodai megérzéseikkel kapcsolatban, hogy változtatni tudjunk, még most, ha arra szükség van. Pozitív dolgokat fogalmaztak meg a szülők és lehet fel kellett volna venni, mert ha így elmondom, akkor még én is úgy érzem, hogy olyan mintha önfényezés lenne. Elhangzottak olyan mondatok a szülők részéről, hogy:
  • „Tud különbséget tenni a gyermek már a jó és a rossz óvoda között, de jó lett volna, ha csak ez az élménye lenne.”,
  • „Én már nem is beszélek az óvodáról, mert olyan lelkesen beszélek, hogy el sem hiszik, hogy ilyen óvoda van.”,
  • „Én röviden azt szoktam mondani, hogy itt kezdődik az óvoda.”.
 • Fontos hatással lehetünk a következő nemzedékre, de mindezt csak Istenre figyelve tudjuk tenni, úgy hogy törekszünk
  • befogadó környezetet biztosítani,
  • a gyermeki fontosság, értékesség, elismerés, biztonság megteremtésére,
  • pozitív megerősítésekre,
  • a nem megfelelő magatartásformákat nyesegetni szeretettel.

„Helyes – mondta az Örökkévaló – jól láttad, mert én éberen őrködöm azon, hogy amit mondok, azt véghez is vigyem.” (Jeremiás 1:12.)

A körülményeiken felülemelkedve, tovább kell mennünk és kitartanunk, mert Isten az Ő ígéreteit be fogja teljesíteni. Hiszem, hogy nem véletlen volt az a SZIVÁRVÁNY az égen, amit az után láttam, miután meghoztuk (Presbitérium, falu vezetősége és én) azt a döntést, hogy itt fogok dolgozni. Számomra ez akkor azt jelentette, hogy Isten is igent mondott erre a döntésre.

Köszönöm, hogy itt dolgozhatom ebben az óvodában és köszönöm egyen egyenként azokat az embereket, akiket Isten mellém rendelt, nagyon hálás vagyok értük.

Köszönöm, hogy meghallgattak!

                                                                                Tóth Katalin, óvodavezető

unnamed