„… növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében.”

(Péter apostol 2. levele 3. rész 18. vers)

Köszöntjük a Szóládi Református Egyházközség oldalán!

Közel vagy, közel jöttél.
És én csak kitártam két kezem.
Csodálkozón és ámulattal,
de ölelést, befogadást várva,
hogy hozzád,
mint tékozló Fiad,
mégis
hazaérkezem.

Uram, én méltatlan vagyok.
Mert hányadszor térek már haza?
Számát sem tudom.

De köszönöm neked a hitet, a vágyat,
hogy indulni merjek.
És az éltető bizonyosságot,
hogy ingyen kegyelmedet
újra megkapom.

ÁMEN

Eseménynaptár

Október 9-én ellátogattunk Pápára, ahol részt vettünk Právetz Anikó segédlelkészünk lelkésszé szentelésén.

Az istentisztelet után, a közös ebéd előtt,
igei köszöntéssel és áldás énekkel folytattuk az ünneplést és átadtuk gyülekezeteink ajándékát.

Anikó további szolgálataira Istentől kérünk erőt és áldást!

 

A hónap zárásaként a Merende Műhely látogatott el hozzánk.

Az interaktív udvari foglalkozás témája: Mennyit bír a búzaszem? volt.

Hajdú Zsófia Csenge és Egervári György nagy szeretettel és kedvességgel segítettek a gyerekeknek megtapasztalni a búza útját a liszten át a lepénysütésig.

A gyerekek kézzel búzát őröltek, lisztet szitáltak, tésztát gyúrtak, nyújtottak, lepényt sütöttek, végül elfogyasztották, amit készítettek.

Kicsitől a nagyig mindenki aktív és kitartó részese volt a délelőttnek, sok új élménnyel gazdagodtak.

Többéves hagyomány az óvodában, hogy a népmese-népzene hete zárásaként az óvoda felnőtt dolgozói egy magyar népmesét adnak elő a gyerekeknek a délelőtt folyamán.

Idén a Kiskakas gyémánt félkrajcárja című mesére esett a választás, ezt jelenítettük meg.

A díszletek elkészítésében a gyerekek is közreműködtek.

Óvodánk témahetei között szerepel a népmese-népzene hete, aminek októberben van aktualitása.

A téma apropóján meghívtuk Végh Szabolcsot, aki interaktív népi hangszeres bemutatót tartott a gyerekeknek.

A kertből betakarítottuk a terményeket, amit tavasszal, illetve nyáron magról vetettünk el.

A paradicsomból sűrített levet készítettünk passzírozással.
A nagyra nőtt kaktuszokat elválasztottuk a csemetéktől, és kis cserepekbe ültettük szét.

A gyerekek gondozzák tovább az óvodában a kicsi növénykéket, figyelik a változásokat, majd tavasszal hazaviszik őket.

Az udvaron bársonyvirág magokat gyűjtöttünk, hogy jövőre legyen mit elvetni.

Megújító közösség

 

Szeretettel hívjuk és várjuk kedves Mindnyájukat teremtés heti családi istentiszteletünkre!

 

Helye: Szóládi Református Templom

Ideje: 2021. október 3., 11.00 óra

 

A vetítéssel egybekötött interaktív istentiszteleten minden korosztály otthon érezheti magát!

 

Hívja el családtagjait, szeretteit is!

 

Kedves Testvérek!

Örömmel és Isten iránti hálával adjuk közre

a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Kommunikációs Osztálya által Szóládon készített kétrészes riportot:

 

Riport 1 – Szóládi Református Egyházközség

Riport 2 – Szóládi Református Egyházközség

Hálaadással adjuk közre az istentiszteletünkről készült felvételt,

melyet július 18-án élőben közvetített Szóládról a Duna Televízió:

 

Istentisztelet felvétel, Duna Televízió – 2021. július 18.

 

 

Június 20-án családi istentisztelettel zártuk a hittanos tanévet.

Örömteli és áldott nyarat kívánunk kicsiknek és nagyoknak egyaránt!

 

Június 14-én a tanév utolsó közös gyülekezeti hittanóráján együtt énekeltek, imádságot írtak, játszottak a gyerekek.

A vidám alkalmat fagyizással zártuk.


Találkozunk június 20-án, vasárnap a hittanos tanévzáró családi istentiszteleten!

Június 6-án ünnepi istentisztelet keretében köszöntöttük az 50 éve konfirmáltakat

és emlékeztünk a közülük már eltávozottakra.

Június 5-én az óvodai évzáró istentisztelet keretében tíz ballagó kisgyermektől búcsúztunk.

Iskolás éveikre Isten áldását kérték a gyülekezet lelkipásztorai.

 

Június 3-án nagyon kedves vendégeink voltak!

A Bethesda Református Gyermekkórház munkatársi közössége

csendes napok keretében látogatott el gyülekezetünkbe.

 

Pünkösd vasárnapján Nagycsepelyen kettő, Szóládon öt fiatal konfirmált.

Szóládon egyikőjük a testvérével együtt részesült a keresztség szentségében.

Isten áldását kérjük a konfirmált fiatalok bontakozó hívő életére!

 

Gyülekezeteinkben az idei évben hét fiatal konfirmál pünkösdkor.

Közülük ketten Nagycsepelyen, öten pedig Szóládon tesznek majd fogadalmat.

 

Gyülekezeteink önkéntesei május 15-én a SZERETETHÍD keretében a nagycsepelyi parókia udvarán tevékenykedtek.

Köszönjük a lelkes közreműködést kicsiknek és nagyoknak!

 

Kedves Gyülekezeti Tagok!
Kedves Barátaink!

A Dunántúli Református Egyházkerület honlapján megjelent egy olyan írás, amely a jelen helyzetben a gyülekezetek életével foglalkozik,

 • hogy milyen lehetőségek vannak a kapcsolattartásra, a gyülekezeti munkára,
 • mennyiben és hogyan maradhat élő, működőképes a gyülekezeti közösség a világjárvány idején.

A szerző, Bella Violetta, gyülekezetünk lelkipásztorát, Hajdú Zoltán Leventét is megkereste a témában. A beszélgetésükből született írás a cikk elején olvasható:

http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/22584/

 

Eddigi felajánlásaikat megköszönve kérjük,
hogy az idei évben is támogassák közösségi céljainkat gyülekezeti alapítványunkon keresztül adójuk 1 %-ával!

A Házasság hetében az idei évben online programokat ajánlunk szeretettel!

Hosszú hetek után nagy örömmel gyűltünk össze ismét vasárnapi istentiszteletre.

Bár gyülekezeti házunk még nem készült el teljesen, de közösségi alkalmainkat a téli időszakban már ott tudjuk tartani.

ÚJÉVI ÜZENET – 2021

Isten növekedésre hívott el bennünket! De ez a növekedés csak akkor értékes, ha belülről fakad!

SEMPER REFORMANDA – tartja a reformátori mondás. Azaz: SZÜNTELEN REFORMÁCIÓ!
Vagy ahogy egy mai teológus megfogalmazza:
„Aki azt akarja, hogy az Egyház megmaradjon olyannak, amilyen, az nem akarja, hogy az Egyház megmaradjon.” (Klaus Douglass)

De ez nem a dogmatikáról szól! Nem is a szervezetiségről, vagy a működés formai jegyeiről.
(Pontosabban elsősorban nem ezekről, illetve ezekről csak kövezkezményképpen.)
Hanem?

Hanem – elsősorban – az emberről. Az Isten által megszólított, az Isten által szüntelen lelki, hitbeli megújulásra elhívott emberről.
Rólad és rólam. Rólunk.

2021 A REFORMÁCIÓ ÉVE!
Hiszen nem is lehet más. Nem is érhetjük be – ebben az évben sem – kevesebbel.

„Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá,
hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel,
amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.”
(1Pt 2:5.)

Hiszem, hogy Isten épülésre, növekedésre, kibontakozásra, kiteljesedésre hívott el minket – együtt!
Együtt Ővele és egymással.

Ez az életváltozásunk pedig életváltozásokat segít. És hat, oda-vissza: egymást építve, miközben valójában „a növekedést Isten adja” (v. ö. 1Kor 3:7.)

Csodák várnak ránk! Meg vagyok róla győződve!
Új lelki és hitbeli távlatok, amelyeknek a mindennapi életünkben tapasztalhatjuk meg a megtartó, megújító erejét!

Legyünk nem csak készek erre, hanem elhatározottak, elszántak, odaszántak is!
Hogy a mi napról-napra való személyes életváltozásunk lelki változásokat indítson a ránk bízott világban!

Mert ez az elhívásunk, ez a küldetésünk.
Hogy Isten dicsősége, Isten neve, Isten Egyháza, és benne a mi gyülekezetünk is (ebben a LÉNYEGI értelemben): NAGGYÁ LEGYEN!

ÁMEN

Meghívásunkra Witzmann Mihály országgyűlési képviselő úr december 15-én, kedden látogatást tett Szóládon.

Örömmel mutattuk meg számára a gyülekezeti gyümölcsöst, a gyümölcsfeldolgozót, az épülő, szépülő gyülekezeti házat, illetve az óvodát.
Beszámoltunk a gyülekezet jelenéről és jövőbeni terveiről.

Közvetlen, baráti találkozásban volt részünk, és úgy érezzük, hogy a Képviselő Úr is így távozott Szóládról.

2021-ben a MAGYAR FALU PROGRAM keretében

elnyert támogatásból

megújul a Szóládi Református Közösségi Ház

 

Mint a gyülekezetet vezető presbitérium elnöksége, örömmel adunk tájékoztatást róla,
hogy a Szóládi Református Egyházközség „Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás (egyházi)- 2020 című, MFP-EKT/2020 kódszámú”
felhívásra benyújtott 3079208100 azonosítójú projektje a MAGYAR FALU PROGRAM keretében támogatást nyert.

A támogatás keretében – várhatóan legkésőbb a 2021- év végéig teljes körűen megújul a Szóládi Református Közösségi Ház („kis gyülekezeti ház”),
amely munkálatokkal egyidejűleg megvalósul az épület energetikai korszerűsítése is.

 

 

Szólád, 2020. december 3.

 

 

Torma Géza

Hajdú Zoltán Levente

gondnok

lelkipásztor

 

 

Koronavírus: ismét online térbe költözik egyházunk
(a gyülekezetek életére vonatkozó kivonat)

 

A koronavírus második hulláma miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé:

 • Kérjük, hogy további intézkedésig az egyházközségek 2020. november 11-től szüneteltessenek minden közvetlen érintkezéssel járó egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, gyülekezeti hitoktatást, jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmáció-előkészítést, ifjúsági alkalmat, baba-mama kört, presbiteri szövetségi és nőszövetségi alkalmakat, konferenciákat, továbbképzéseket, tanfolyamokat és egyéb csoportos foglalkozást, közösségi alkalmat.
 • A már megbeszélt és megszervezett esküvőket és a temetéseket a hatályba lépett állami rendelkezéseket betartva rendezzék meg.
 • Kérjük, hogy az egyházi testületek hivatalaiban és a lelkészi hivatalokban telefonügyeletet tartsanak, közzétéve a hivatal elérhetőségét. A hivatali adminisztrációt online intézzék. A személyes érintkezéssel járó ügyintézést (például temetés megbeszélését) a biztonsági szabályok betartásával, egymástól másfél méteres távolságban, az orrot és szájat is eltakaró maszkban végezzék.
 • Kérjük egyháztagjainkat, hogy tartsanak otthoni könyörgéseket, családi áhítatokat és imádságokat. Kérjük a lelkészeket, hogy lássák el a gyülekezeti tagokat az otthoni alkalmakat segítő anyagokkal.
 • Kérjük gyülekezeti tagjainkat, hogy adományaikat, anyagi támogatásukat (perselypénz, egyházfenntartói járulék, stb.) átutalással juttassák el az egyházközséghez.
 • Kérjük testvéreinket, hogy valamennyi járványügyi rendelkezést példamutatóan tartsanak be.
 • Kérjük, hogy a közösségi médiában csak megalapozott és igazolt információkat osszanak meg egymással, a különböző fórumokon tartózkodjanak a félelemkeltéstől és felelőtlen megnyilatkozásoktól.
 • Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

 

„Legyetek józanok, hogy imádkozhassatok!”
(1Pt 4,7)

 

2020. november 9.

 

A Magyarországi Református Egyház
Zsinatának Elnöksége

 

 

A Somogyi Református Egyházmegye Választási Bizottságának közlését közreadva

 tájékoztatjuk gyülekezeteink tagjait az egyházmegyénkre vonatkozó választási eredményekről:

 

http://www.refdunantul.hu/lap/somogy/hir/mutat/22017/

 

 

2020. október 31-én, a reformáció napján délelőtt 11 órától gyülekezeti megemlékezést tartottunk a templom melletti reformációi emlékműnél.

Az alkalom keretében az igehirdetést végző Hajdú Zoltán Levente lelkipásztor mellett
szolgálatot vállalt Právetz Anikó segédlelkész, Salamon Józsefné presbiter és Vass Pál presbiter.

A megemlékezés keretében Torma Géza gondnok és Hajdú Zoltán Levente lelkipásztor koszorút helyeztek el.

Az esemény végén minden résztvevő „reformációi könyvjelzőt” kapott, amelyen a reformáció hitelvi alapvetései olvashatóak:

SOLA SCRIPTURA – egyedül a Szentírás
SOLUS CHRISTUS – egyedül Krisztu
SOLA GRATIA – egyedül kegyelemből
SOLA FIDE – egyedül hit által
SOLI DEO GLORIA – egyedül Istené a dicsőség

Gyülekezetünk gyümölcsösében ma szorgos kezek dolgoztak.

Óvodásaink közül néhányan, Noémi óvó néni vezetésével megkezdték az ovis kiskert kialakítását.

 

Kedves Gyülekezeti Tagok! Kedves Testvérek!

 

Sajnos az utóbbi napokban újra rossz hírek érkeznek a vírushelyzettel kapcsolatban, ami miatt a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a gyülekezetek életére, működésére vonatkozó útmutatást adott ki, amely az alábbi linkre kattintva olvasható:
https://reformatus.hu/egyhazunk/hirek/istentiszteleteket-az-egeszsegugyi-szabalyok-betartasaval/
Ennek leglényegesebb pontjait szeretném most vázlatosan ismertetni:

 • A vasárnapi istentiszteleteken
 • be kell tartani a másfél méteres távolságot a gyülekezeti tagok között, amely alól csak az egy háztartásban élők képeznek kivételt.
 • A távolságtartás mellett is kifejezetten ajánlott a maszkhasználat.
 • A közös éneklést a lehető legkisebb mértékre kell csökkenteni.
 • Az istentiszteletek után kerülni kell a kézfogással történő búcsúzást.
 • A gyülekezetekben ősszel beinduló hétközi alkalmakon meg kell oldani, hogy kicsi és zárt terek helyett az alkalmak nagyobb térben – adott esetben átmenetileg – a templomtérben történjenek.
 • Az alkalmakon az istentiszteletekre is vonatkozó egészségügyi óvintézkedéseket be kell tartani.
 • A gyülekezeti tagokkal történő személyes találkozások (látogatások) alkalmával:
  • kerülni kell a fizikai kontaktust (pl. kézfogás),
  • be kell tartani a távolságtartásra, maszkhasználatra vonatkozó előírásokat.

 

AMENNYIBEN A GYÜLEKEZET TAGJAI KÖZÜL BÁRKI, BÁRMILYEN MÉRTÉKBEN IS BETEGNEK ÉRZI MAGÁT, VAGY ÚGY ÍTÉLI MEG, HOGY KORA, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA MIATT NAGYOBB MÉRTÉKBEN KITETT A FERTŐZÉSNEK AZ ÁTLAGNÁL, JAVASOLJUK AZ ALKALMAKRÓL A TÁVOLMARADÁST!

 

Krisztusban testvéri szeretettel:

 

 

Hajdú Zoltán Levente
        lelkipásztor

Gyülekezetünk közössége is szeretettel emlékezik Dobos Gyula plébános úrra,
akivel hosszú éveken keresztül testvéri szeretetben és együttműködésben szerveztük és tartottuk az ökumenikus kapcsolatokat Szóládon.

Jézus Krisztus kegyelmes szeretetében bízva, a boldog feltámadás reménységében:

 a Szóládi Református Egyházközség lelkipásztorai, presbitériuma és gyülekezeti közössége

Augusztus 16-án vasárnap különleges ünnepi istentisztelet volt gyülekezetünkben.
Az új kenyérért hálaadás úrvacsorás alkalmán tett konfirmációi hitvallást és fogadalmat egy testvérpár:
Végh Bence Dezső és Végh Tamás Gyula, akik tavasszal konfirmáltak volna,
de erre akkor az egészségügyi veszélyhelyzet miatt nem volt lehetőség.

Ugyancsak tavasszal köszöntöttük volna az 50 éve konfirmáltalat is,
de ez az ünnepi esemény is erre az istentiszteletre tevődött át.
Nagy öröm volt, hogy a az 1970-ben konfirmáltak közül kilencen eljöttek az ünnepi alkalomra,
amely keretében Salamon Józsefné presbiter köszöntötte a jubiláló konfirmáltakat,
Torma Géza gondnok pedig emléklapot és virágot adott át számukra.

Augusztus 15-én szombaton este csodálatos zenei és egyúttal lelki élményben volt része mindazoknak,
akik részt vettek templomunkban Bernáth-Kersák Edina énekművész és Teleki Miklós orgonaművész koncertjén.

Az alkalom jótékonysági koncertként lett meghirdetve,
amelynek perselyadománya a szóládi református gyülekezeti ház felújítását szolgálja.

Szeretnénk egyúttal köszönetet mondani Dr. Bölcsföldi Józsefnek, aki a koncertet megszervezte,
illetve Végh Imrének, aki az orgonát az alkalom előtt hangolta, intonálta!

Augusztus 14-én, a nyári óvodai szünet előtti utolsó napon kedves és érdekes foglalkozáson vehettek részt az óvodások.

Szekér Jánosné Irénke néni levendulás foglalkozás tartott a gyerekeknek,
amelynek során levedulabuzogányt készített, illetve készítettek közösen.

A levendulát Balogh Bálintné és Bencze Ágnes ajánlották fel az óvodai foglalkozásra.

Az esemény nem csak fejlesztő és ismeretterjesztő jelleggel bírt,
hanem nagyszerűen illeszkedett óvodánk „korosztályok találkozása” elnevezésű programsorozatába is!

Köszönet Irénke néninek, és Piroska néninek, Ági néninek is!

Augusztus 13-án csütörtökön tartottuk óvodánk, a Szóládi Megvető Református Óvoda „pótlólagos” ballagási ünnepségét.

A kezdő áhítat után, amelyet Hajdú Zoltán levente lelkipásztor tartott, elbúcsúztatták az óvónénik, az óvodai dolgozók
és az óvodástársak a búcsúzó öt nagy óvódást, akik ősztől már az iskolába mennek.

A templomi alkalom után az ünneplő közösség átvonult az óvoda tornatermébe,
ahol süteményezés keretében folytatódott a ballagási ünnepség.

2020. augusztus 7-én pénteken este gyülekezetünk lelkipásztora, Hajdú Zoltán Levente
a Református Fiatalok Szövetségének a nyári táborában tett bizonyságot lelkészi elhívásáról,
a lelkészi szolgálat örömeiről és kihívásairól mintegy 150 fiatal előtt.

A ReFiSz által felvett teljes anyagot megtekinthetik gyülekezetünk YouTube csatornáján, illetve az alábbi linkre kattintva:

https://www.youtube.com/watch?v=OGSa_X3eudE&list=PL8YqVCw7bp7JAXQkXA9_jIY-vYtro-oX8&index=26

Pünkösd hétfőjén az épülő gyülekezeti ház tetőterében tartottunk rendhagyó istentiszteletet,
amelynek igehirdetője Bölcsföldi András, a budapesti teológia hallgatóinak lelkigondozó lelkipásztora volt.

Reméljük, hogy ilyen istentisztelet megtartására már nem sokáig lesz lehetőségünk
– azaz: hamarosan megépülnek a lelkészlakás és a tetőtéri helyiségek válaszfalai.

A pünkösd vasárnapi istentisztelet különösen is örömteli volt gyülekezetünkben,
hiszen azon túl, hogy sokfelől és sokan összegyűlhettünk a Szentlélek kitöltetésének ünnepén, keresztelőre is sor került az alkalom keretében.

Mint szülők és mint keresztszülők, két presbitercsalád – a Békei-Varga és a Vass család – ünnepelt együtt a gyülekezettel,
amikor elhozták Békei-Varga Esztert, a Békei-Varga család negyedik gyermekét, hogy a keresztség szentségében részesüljön a gyülekezet közösségében.

 


Gyülekezetünk két nagyobb gépjárművével, valamint két utánfutóval közel
két tonna (!) tisztító- és fertőtlenítőszert hoztunk el a Győrhöz közeli Mezőörs településről április 2-án, csütörtökön. A szereket a Dunántúli Református Egyházkerület szervezésében,
a Mezőörsi Református Egyházközség és intézményei felajánlásaként kapták a somogyi gyülekezetek és
református egyh
ázi intézmények.
Ennek keretében gyülekezetünk és óvodánk is több tízezer Forint értékű adományban részesült.

Köszönjük a nagylelkű ajándékot!

A képeken is látható hatalmas mennyiségű tisztító- és fertőtlenítőszerért még április 2-án eljöttek a megye több pontjáról és mintegy harminc gyülekezetbe vitték el az adományokat.

Köszönet gyülekezetünk tagjainak, akik segítettek a szállításban, illetve a ki- és bepakolásban!

 

 

 

 

Március 28-án szombaton – azzal az elhatározott igyekezettel, hogy a munka közben is betartsuk a koronavírus miatti rendeleteket – az óvoda előtti szakaszon gyülekezetünk tagjaival közösségi munkát végeztünk. Az óvoda újonnan kiépítendő villámvédelmi rendszerének részeként kiástuk a szükséges árkot, majd – a terv szerinti felállások kialakításával – lefektettük a villámvédelmi rendszer részét képező acélhuzalt. Erre a munkára azért volt sürgősséggel szükség, mert március 30-án, hétfőn kezdi az önkormányzat építeni az óvoda előtti térköves járdát, amely alatt fut a szombaton elhelyezett villámvédelmi acélhuzal.

Köszönet a képen szereplő segítőknek, és annak a segítőnek is, aki az acélhuzal darabolását végezte!Hajdú Zoltán Levente

lelkipásztor

Gyülekezeti körlevél – 2020. március 21.

 

Kedves Testvérek!
Kedves Barátaink!

Különös és szívszorító helyzet az, amely hazánkban, Európában, a világban a koronavírus-fertőzés miatt kialakult az utóbbi napokban, hetekben. Ennek folyományaként ugyancsak különös és szívszorító úgy készülni az Úr napjára, hogy – az országosan elrendelt védekezés, illetve a fertőzés-megelőzés részeként – nem tartunk istentiszteletet.
A technika adta lehetőségekkel élve azonban akik a holnapi napon is a gyülekezeti igehallgató közösség tagjai kívánnak lenni, holnap a reggeli óráktól már megtalálják az istentisztelet felvételét gyülekezetünk honlapján: www.refszolad.hu/online-csatorna/

Egyúttal tájékoztatunk benneteket, hogy a jövő héten sem lesz semmilyen hétközi alkalom, illetve a jövő vasárnapi istentiszteletet is honlapunkon tudjátok majd megnézni, meghallgatni.
A következő napokban előreláthatólag további tartalmakkal is jelentkezünk majd ezen a csatornán.

Lelkésztársam és a presbitérium nevében is kérem mindnyájatokat, hogy vegyétek komolyan az egészségügyi előírásokat, óvintézkedéseket, ugyanakkor igyekezzetek odafigyelni a szomszédságotokban élő idősekre, egyedülállókra, vagy bármely más rászorulóra! Bármilyen kéréssel keressetek telefonon bennünket bátran!
Kérjük, hogy kedden és csütörtökön este tartsunk az otthonainkban imaközösséget! Imádkozzunk a betegek gyógyulásáért, a járvány megszűnéséért, valamint azért, hogy adjon az Úr hitbeli ébredést népünk és Európa, valamint a világ népei számára!

Krisztusban testvéri szeretettel:
Hajdú Zoltán Levente
lelkipásztor

Kedves Gyülekezeti Tagok!
Kedves Barátaink!

 

Néhány nappal ezelőtt nagy ajándékban részesült gyülekezetünk! Magyarországon élő, keresztyén misszióban szolgáló dél-koreai testvéreinktől egy használt, de jó állapotú Opel Vivaro márkájú kisbuszt kapott gyülekezetünk, illetve intézményünk.
A kisbuszt nagyszerűen fogjuk tudni használni óvodásaink, illetve gyülekezeti tagjaink szállítására, valamint minden olyan közösségi célra, amelyhez egy – ülőhely és térfogat tekintetében – ilyen nagyságrendű jármű alkalmas lehet!

 

Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy sokszor minden emberi számítás felett is megajándékoz bennünket – elsősorban nem tárgyakkal és eszközökkel, hanem olyan testvérekkel, akik felismerik, hogy mit bízott rájuk Isten. Hisszük, hogy amit személyes életünkbe és gyülekezetünkben kaptunk és kapunk, azt mi is azért kapjuk, hogy szolgáljunk vele: Isten dicsőségére és ember-testvéreink javára!

 

Kérjük az Urat, hogy áldja meg András és Pál testvéreink, valamint közösségeik, missziójuk szolgálatát!

 

A Szóládi Református Gyülekezet,
valamint a Szóládi Magvető Református Óvoda nevében,
Krisztusban testvéri szeretettel:

 

       Torma Géza                              Tóth Katalin                           Hajdú Zoltán Levente
gyülekezeti gondnok                      vezető óvónő                                     lelkipásztor

 

 

Kedves Gyülekezeti Tagok!
Kedves Barátaim!

A sok-sok gyülekezeti munka és esemény közepette talán elsikkad a hír, hogy egy héttel ezelőtt hozzáértő szakemberek megmetszették a majd 100 fából álló gyülekezeti gyümölcsösünket. A tavalyi évben két fiatal fa kipusztult, ezeket egy nagylelkű család saját adományból pótolta. Szilvafákat ültettünk a kipusztult fák helyébe. Az öt éve ültetett gyümölcsösünk lassan már a termésben is többet mutat majd annál, mint hogy egy-egy szem gyümölcs terem a fákon – mutatóban, kóstolóként.

… és hogy miért írok most a gyümölcsösről? Azért, mert a gyülekezet vezetőségével folytatott megbeszélésünk alkalmával az fogalmazódott meg, hogy valahogyan a gyümölcsöst egy kicsit közelebb kellene hozni a gyülekezet közösségéhez. … de hogyan?

Közös kezdeményezésünk, hogy örökbe lehet fogadni egy-egy fát a gyümölcsösben,
–      amit a fára elhelyezett kis táblával jelzünk is (milyen fajta gyümölcsfa / ki fogadta örökbe / melyik évben),
–      illetve az örökbefogadó személy, vagy család számára egy okiratot is kiállítunk az esemény emlékére.

Úgy gondoljuk, hogy egy fát egy évre a szinte jelképes 1 000 (egyezer) Forint összegért lehetne örökbe fogadni, amely összeg fedezi
–      a (vegyszermentes) tavaszi és őszi lemosó permetezés árát,
–      az éves metszés költségét,
–      illetve a gyümölcsösben végzett egyéb munkák (pl. fűnyíráskor az üzemanyag) költségét.

Szeretettel várjuk azok jelentkezését, akik ezzel a kedves gesztussal, egy-egy gyümölcsfa örökbe fogadásával is ki szeretnék fejezni a gyülekezet együtt-cselekvő közösségéhez tartozásukat és egyúttal segíteni is kívánják a gyümölcsös fenntartását!

Természetesen a gyümölcsfa örökbefogadása semmiféle munka-kötelezettséggel nem jár! A szükséges munkálatokat a szakemberek elvégzik, amikor pedig közösségi tevékenységekre (pl. málna-, vagy ribizli, esetleg más gyümölcsszedés) kerül sor, azt a gyülekezetben külön hirdetjük, szervezzük!

A gyümölcsfa-örökbefogadásra jelentkezni a gyülekezet lelkipásztorainál, gondnokánál és presbitereinél lehet!

Az életükben Isten adjon áldást és békességet!

Krisztusban testvéri szeretettel:

    

 

 

 

      Hajdú Zoltán Levente 
             lelkipásztor

Február 19-én került fel a képen látható felirat a felújítás alatt lévő gyülekezeti házunkra: “Az Úr dicsőségére 2020”,
amely egyrészről jelezi, hogy Isten által lehetünk ennek a csodának is részesei, még pedig az Ő dicsőségére;
másrészről, hogy mindez felelősség is számunkra, hogy valóban az Ő dicsőségére éljünk és szolgáljunk,
és az épülő, megújuló gyülekezeti házunk a lélek szerinti növekedés, az Úrral megélt lelki élet háza legyen, ne pusztán kőfalak.

ÁDVENT – 2019

Megszólal az ószövetségi Messiás-prófécia:

„A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát,
a homály földjén lakókra világosság ragyog.”
(Ézs 9:1.)

Az Úr Jézusban beteljesednek a prófétai igék,
amikor Ő azt mondja önmagáról:

„Én vagyok a világ világossága,
aki engem követ, nem jár sötétségben,
hanem az övé lesz az élet világossága.”
(Jn 8:12.)

A miénk lesz, akik az övéi vagyunk,
mert a Megváltó Krisztus ránk bízza önmagát,
az üdvösség üzenetét, amikor azt mondta:

„Ti vagytok a világ világossága.
Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt,
hogy lássák jó cselekedeteiteket,
és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.”
(Mt 5:14/a., 16.)

Mi pedig hittel felvállaljuk,
hogy ránk vonatkozik, a mi életünkben is beteljesedhet ez az üzenet!

Ezt fejezi ki a gyülekezetünk felsős hittanosainak
közös alkotása, mint ragyogó hitvallás:

Az elmúlt napokban elkezdődtek a gyülekezeti házunk felújítási munkálatai.
Legelőször a nagyterem belső terének előkészítésére, október 12-én, szombaton pedig a tető lebontására került sor.
Hálásak vagyunk, hogy a gyülekezeti összefogásnak köszönhetően sikerült elvégeznünk ezt a nagy munkát.

Augusztus 19-én igazán különleges eseményre került sor gyülekezetünkben.
A szóládi születésű egykori debreceni főrabbi, Krausz Vilmos (1853-1921) emlékművét avattuk fel gyülekezeti házaink udvarán.

Az emlékműavatásra egyházi és világi vezetők, helyi és környékbeli érdeklődők mellett eljöttek Krausz Vilmos leszármazottai is
– Izráelből és az Amerikai Egyesült Államokból.

Az ünnepség szónokai közül Köntös László, a Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője (püspökhelyettese) tette fel a provokatív kérdést:
„Miért avat egy keresztyén gyülekezet emlékművet egy zsidó rabbinak?”
A válasz több irányból is megközelíthető:

– Mert településünk egyik, ha nem a legjelentősebb szülöttéről van szó;
– Mert Krausz Vilmos az egykori szóládi református iskolába, a jelenlegi gyülekezeti házunkba járt iskolába, itt végezte az első két osztályt;
– De ami mindezek fölé emeli az esemény súlyát: Mert egy olyan ember volt, aki zsidónak született, hithű zsidó emberként élte az életét, de Magyarország és a – nemzetiségeket is összefogó – magyar nemzet iránti elkötelezettség egész életművén átsugárzott.

Az ünnepségen magyar nyelven beszédet mondott és héber nyelven imádkozott az Izráelből érkezett Zeev Oren, aki Krausz Vilmos ükunokája.
A megemlékezést négy keresztyén (római katolikus, evangélikus, baptista és református) lelkipásztor bibliai áldása zárta,
majd szeretetvendégség keretében ismerkedhettek, beszélgethettek az egybegyűltek.

Augusztus 16-án Tóth-Vajna Zsombor és Tóth-Vajna Gergely, valamint Ács Gabriella adott zenés-énekes jótékonysági orgonakoncertet templomunkban.
Köszönjük Zsombor, Gergely és Gabriella szolgálatát, valamint a résztvevők adományait a gyülekezeti ház felújítására.

Augusztus 2-án Pintér Béla adott jótékonysági koncertet templomunkban.
Hálásak vagyunk, hogy a zord időjárás ellenére ennyien eljöttek és részt vettek az alkalmon.
Köszönjük Pintér Béla szolgálatát, valamint a résztvevők adományait a gyülekezeti ház felújítására.
A koncert végére felragyogott a Nap!

“… amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt.”
(103. zsoltár 11. vers)


Június 29. és július 5. között a Magyardellő-Kerelőszentpáli Református Gyülekezet jóvoltából idén Erdélyben tartottuk családi táborunkat.
Élményekben és testvéri találkozásokban gazdag hetünk volt!
Hálásan köszönjük a szívélyes vendéglátást!

Június 17-21. között ismét élettel telt meg a nagycsepelyi református parókia.
Az “Állati küldetés!” címmel megrendezésre kerülő bejárós hittantáborban mintegy 25 kisgyermek és számos segítő vett részt.
A hét során különböző állatos történetekkel ismerkedhettek meg a gyerekek, amelyeket a délelőtti csoportbeszélgetések alkalmával mélyíthettek el.
Mindegyik nap szerepet kapott a közös éneklés, a játék, valamint az adott nap témájához kapcsolódó kézműveskedés is.

Jézus ezt mondta nekik:
Én vagyok az élet kenyere:
aki énhozzám jön, nem éhezik meg,
és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.”
(János evangéliuma 6. rész 35. vers)

Pünkösd hétfőn a gyülekezeti hagyománynak megfelelően szabadtéri istentiszteletre és közös ebédre gyűltek össze gyülekezetünk tagjai a parókia udvarán.

“Hálaadással áldozz Istennek,
és teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat!”
(50. zsoltár 14. vers)

A pünkösd vasárnapi ünnepi istentisztelet keretében tett hitvallást és fogadalmat gyülekezetünk három konfirmandusa.

“Erős torony az Úr neve, odafut az igaz és védelmet talál.” (Péld 18:1.)

Június 2-án ünnepi istentisztelet keretében tartottuk óvodánk tanévzáróját, melyen Isten áldását kértük az iskolába készülő kisgyermekek életére.
Az alkalmat az Oroszlányi Evangélikus Kórus szolgálta is gazdagította, valamint köszöntöttük a gyülekezetünkben tevékenykedő pedagógusokat.

2019. május 12-én igazán különleges istentiszteleti alkalom volt a templomunkban:

Az alkalom elején a keresztség szentségében részesült ifj. Kiss Attila és Locskai Zsuzsanna kislánya, Borbála.
Az igehirdetés után a gyülekezet az 50 éve konfirmáltakat köszöntötte,
majd pedig Mészáros János Elek énekművész adott jótékonysági koncertet a gyülekezeti házunk felújításának javára.

Gyülekezeti kirándulás Budapesten

“Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene!” (Zsolt 144:15/b.)

2019. április 27-én gyülekezeti kiránduláson vehettünk részt Budapesten, ahol az idegenvezetőnk gyülekezetünk presbitere, Bencze Ágnes volt.
A nap során jártunk a Gellért-hegyen, a budai várnál, megtekintettük Budapest főbb templomait, sétáltunk a Hősök terén,
a nap lezárásaként pedig látogatást tettünk a parlamentben.

A kiránduláson részt vett az inkei református gyülekezet egy kis csoportja is.


Köszönetet mondunk mindazoknak, akik adományaikkal lehetővé tették,
hogy a gyülekezeti ház felújítására szervezett jótékonysági napot minden várakozást felülmúló eredménnyel zárhattuk.

A SKA Akusztik zenekar szolgálata igazi Lélek szerinti megkoronázása volt a napnak.

Gyülekezetünkben 2019. április 6-án, szombaton jótékonysági napot tartunk a gyülekezeti házunk felújításának támogatására.

 

Tervezett programjaink a nap során:

 

10.00 óra – Jótékonysági vásár megnyitása (gyülekezeti ház teraszán)
– könyvek, dísztárgyak, játékok, ruhaneműk, stb.

11.00 óra – Képzőművészeti kiállítás megnyitása (templomkarzaton)
– festmények, grafikák, egyedi esztergált fa dísztárgyak

15.00 óra – Gyümölcsfeldolgozó termékeinek bemutatója és vására (gyülekezeti házak teraszán)
– különféle gyümölcslevek, aszalványok

18.00 SKA Akusztik koncert (templomban)
– 17 tagú keresztyén ének- és zenekar könnyűzenei koncertje

 

Minden érdeklődőt vár szeretettel a gyülekezet közössége!

A Nagycsepelyi Református Egyházközség élete az idén már ötödik éve, hogy – helyettesített gyülekezeti körzetként –
összekapcsolódott a Szóládi Református Egyházközség életével.

A helyettesítés kezdeti éveiben a körzetben (Nagycsepelyen, Telekiben és Kötcsén) csak vasárnapi istentiszteletek voltak, az utóbbi években viszont kéthetenként bibliaórákat is tartunk (Nagycsepelyen és Telekiben), illetve elindultak a közelmúltban a kéthetenkénti nagycsepelyi gyermekfoglalkozások is péntek délutánonként.

Krisztusi reménységünk, hogy a körzet gyülekezeteiben is elindul a lelki növekedés úgy az ifjabbak, mint az idősebbek között!