„… növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében.”

(Péter apostol 2. levele 3. rész 18. vers)

Köszöntjük a Szóládi Református Egyházközség oldalán!

Bele akartam kapaszkodni
fűbe, fába,
önmagamba is,
vagy valaki másba,
de téged kerültelek.

Magamnak alkotott
mesterkélt mentőöveimben
sodródtam,
s hagytam magamat sodortatni,
hogy igazán nem szerethetek,
hiszen engem sem szeret
igazán senki,

míg végül belehaltam,
mert bele kellett halmom
önmagamba.

Hogy elérjen végül hozzám
és megszólítson
új életre hívó kegyelmed
örök hangja.

ÁMEN

Eseménynaptár

Február 19-én került fel a képen látható felirat a felújítás alatt lévő gyülekezeti házunkra: “Az Úr dicsőségére 2020”,
amely egyrészről jelezi, hogy Isten által lehetünk ennek a csodának is részesei, még pedig az Ő dicsőségére;
másrészről, hogy mindez felelősség is számunkra, hogy valóban az Ő dicsőségére éljünk és szolgáljunk,
és az épülő, megújuló gyülekezeti házunk a lélek szerinti növekedés, az Úrral megélt lelki élet háza legyen, ne pusztán kőfalak.

ÁDVENT – 2019

 

 

Megszólal az ószövetségi Messiás-prófécia:

„A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát,
a homály földjén lakókra világosság ragyog.”
(Ézs 9:1.)

Az Úr Jézusban beteljesednek a prófétai igék,
amikor Ő azt mondja önmagáról:

„Én vagyok a világ világossága,
aki engem követ, nem jár sötétségben,
hanem az övé lesz az élet világossága.”
(Jn 8:12.)

A miénk lesz, akik az övéi vagyunk,
mert a Megváltó Krisztus ránk bízza önmagát,
az üdvösség üzenetét, amikor azt mondta:

„Ti vagytok a világ világossága.
Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt,
hogy lássák jó cselekedeteiteket,
és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.”
(Mt 5:14/a., 16.)

Mi pedig hittel felvállaljuk,
hogy ránk vonatkozik, a mi életünkben is beteljesedhet ez az üzenet!

Ezt fejezi ki a gyülekezetünk felsős hittanosainak
közös alkotása, mint ragyogó hitvallás:

Az elmúlt napokban elkezdődtek a gyülekezeti házunk felújítási munkálatai.
Legelőször a nagyterem belső terének előkészítésére, október 12-én, szombaton pedig a tető lebontására került sor.
Hálásak vagyunk, hogy a gyülekezeti összefogásnak köszönhetően sikerült elvégeznünk ezt a nagy munkát.

Augusztus 19-én igazán különleges eseményre került sor gyülekezetünkben.
A szóládi születésű egykori debreceni főrabbi, Krausz Vilmos (1853-1921) emlékművét avattuk fel gyülekezeti házaink udvarán.

Az emlékműavatásra egyházi és világi vezetők, helyi és környékbeli érdeklődők mellett eljöttek Krausz Vilmos leszármazottai is
– Izráelből és az Amerikai Egyesült Államokból.

Az ünnepség szónokai közül Köntös László, a Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője (püspökhelyettese) tette fel a provokatív kérdést:
„Miért avat egy keresztyén gyülekezet emlékművet egy zsidó rabbinak?”
A válasz több irányból is megközelíthető:

– Mert településünk egyik, ha nem a legjelentősebb szülöttéről van szó;
– Mert Krausz Vilmos az egykori szóládi református iskolába, a jelenlegi gyülekezeti házunkba járt iskolába, itt végezte az első két osztályt;
– De ami mindezek fölé emeli az esemény súlyát: Mert egy olyan ember volt, aki zsidónak született, hithű zsidó emberként élte az életét, de Magyarország és a – nemzetiségeket is összefogó – magyar nemzet iránti elkötelezettség egész életművén átsugárzott.

Az ünnepségen magyar nyelven beszédet mondott és héber nyelven imádkozott az Izráelből érkezett Zeev Oren, aki Krausz Vilmos ükunokája.
A megemlékezést négy keresztyén (római katolikus, evangélikus, baptista és református) lelkipásztor bibliai áldása zárta,
majd szeretetvendégség keretében ismerkedhettek, beszélgethettek az egybegyűltek.

Augusztus 16-án Tóth-Vajna Zsombor és Tóth-Vajna Gergely, valamint Ács Gabriella adott zenés-énekes jótékonysági orgonakoncertet templomunkban.
Köszönjük Zsombor, Gergely és Gabriella szolgálatát, valamint a résztvevők adományait a gyülekezeti ház felújítására.

Augusztus 2-án Pintér Béla adott jótékonysági koncertet templomunkban.
Hálásak vagyunk, hogy a zord időjárás ellenére ennyien eljöttek és részt vettek az alkalmon.
Köszönjük Pintér Béla szolgálatát, valamint a résztvevők adományait a gyülekezeti ház felújítására.
A koncert végére felragyogott a Nap!

“… amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt.”
(103. zsoltár 11. vers)


Június 29. és július 5. között a Magyardellő-Kerelőszentpáli Református Gyülekezet jóvoltából idén Erdélyben tartottuk családi táborunkat.
Élményekben és testvéri találkozásokban gazdag hetünk volt!
Hálásan köszönjük a szívélyes vendéglátást!

Június 17-21. között ismét élettel telt meg a nagycsepelyi református parókia.
Az “Állati küldetés!” címmel megrendezésre kerülő bejárós hittantáborban mintegy 25 kisgyermek és számos segítő vett részt.
A hét során különböző állatos történetekkel ismerkedhettek meg a gyerekek, amelyeket a délelőtti csoportbeszélgetések alkalmával mélyíthettek el.
Mindegyik nap szerepet kapott a közös éneklés, a játék, valamint az adott nap témájához kapcsolódó kézműveskedés is.

Jézus ezt mondta nekik:
Én vagyok az élet kenyere:
aki énhozzám jön, nem éhezik meg,
és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.”
(János evangéliuma 6. rész 35. vers)

Pünkösd hétfőn a gyülekezeti hagyománynak megfelelően szabadtéri istentiszteletre és közös ebédre gyűltek össze gyülekezetünk tagjai a parókia udvarán.

“Hálaadással áldozz Istennek,
és teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat!”
(50. zsoltár 14. vers)

A pünkösd vasárnapi ünnepi istentisztelet keretében tett hitvallást és fogadalmat gyülekezetünk három konfirmandusa.

“Erős torony az Úr neve, odafut az igaz és védelmet talál.” (Péld 18:1.)

Június 2-án ünnepi istentisztelet keretében tartottuk óvodánk tanévzáróját, melyen Isten áldását kértük az iskolába készülő kisgyermekek életére.
Az alkalmat az Oroszlányi Evangélikus Kórus szolgálta is gazdagította, valamint köszöntöttük a gyülekezetünkben tevékenykedő pedagógusokat.

2019. május 12-én igazán különleges istentiszteleti alkalom volt a templomunkban:

Az alkalom elején a keresztség szentségében részesült ifj. Kiss Attila és Locskai Zsuzsanna kislánya, Borbála.
Az igehirdetés után a gyülekezet az 50 éve konfirmáltakat köszöntötte,
majd pedig Mészáros János Elek énekművész adott jótékonysági koncertet a gyülekezeti házunk felújításának javára.

Gyülekezeti kirándulás Budapesten

“Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene!” (Zsolt 144:15/b.)

2019. április 27-én gyülekezeti kiránduláson vehettünk részt Budapesten, ahol az idegenvezetőnk gyülekezetünk presbitere, Bencze Ágnes volt.
A nap során jártunk a Gellért-hegyen, a budai várnál, megtekintettük Budapest főbb templomait, sétáltunk a Hősök terén,
a nap lezárásaként pedig látogatást tettünk a parlamentben.

A kiránduláson részt vett az inkei református gyülekezet egy kis csoportja is.


Köszönetet mondunk mindazoknak, akik adományaikkal lehetővé tették,
hogy a gyülekezeti ház felújítására szervezett jótékonysági napot minden várakozást felülmúló eredménnyel zárhattuk.

A SKA Akusztik zenekar szolgálata igazi Lélek szerinti megkoronázása volt a napnak.

Gyülekezetünkben 2019. április 6-án, szombaton jótékonysági napot tartunk a gyülekezeti házunk felújításának támogatására.

 

Tervezett programjaink a nap során:

 

10.00 óra – Jótékonysági vásár megnyitása (gyülekezeti ház teraszán)
– könyvek, dísztárgyak, játékok, ruhaneműk, stb.

11.00 óra – Képzőművészeti kiállítás megnyitása (templomkarzaton)
– festmények, grafikák, egyedi esztergált fa dísztárgyak

15.00 óra – Gyümölcsfeldolgozó termékeinek bemutatója és vására (gyülekezeti házak teraszán)
– különféle gyümölcslevek, aszalványok

18.00 SKA Akusztik koncert (templomban)
– 17 tagú keresztyén ének- és zenekar könnyűzenei koncertje

 

Minden érdeklődőt vár szeretettel a gyülekezet közössége!

A Nagycsepelyi Református Egyházközség élete az idén már ötödik éve, hogy – helyettesített gyülekezeti körzetként –
összekapcsolódott a Szóládi Református Egyházközség életével.

A helyettesítés kezdeti éveiben a körzetben (Nagycsepelyen, Telekiben és Kötcsén) csak vasárnapi istentiszteletek voltak, az utóbbi években viszont kéthetenként bibliaórákat is tartunk (Nagycsepelyen és Telekiben), illetve elindultak a közelmúltban a kéthetenkénti nagycsepelyi gyermekfoglalkozások is péntek délutánonként.

Krisztusi reménységünk, hogy a körzet gyülekezeteiben is elindul a lelki növekedés úgy az ifjabbak, mint az idősebbek között!