„… növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében.”

(Péter apostol 2. levele 3. rész 18. vers)

Köszöntjük a Szóládi Református Egyházközség oldalán!

Léteddel örökre összekötötted,
Krisztusom,
a földet és a mennyet.

 

És annyira különös látni,
hittel megélni,
ahogy az élet az Élettel
összekapcsolódva
dicsőségesen felragyog.

 

Mert ami földi,
az általad örök távlatot kap,
és a múlandó is
értékké lesz – benned.

 

És köszönöm, Uram,
hogy ebben a csodában,
ebben a személyes kegyelemben,
életre hívott testvéreimmel együtt
én is ott vagyok!

 

ÁMEN

 

Eseménynaptár

Kedves Gyülekezeti Tagok!

Kedves Barátaink!

Az idei évben is lehetőségetek van arra, hogy adótok 1+1 %-ával református egyházunkat és szóládi gyülekezetünket támogassátok.
Nektek ez apróságnak tűnhet, de ezekből az apró támogatásokból nagy dolgokat valósíthatunk meg – EGYÜTT!
Köszönjük az eddigi felajánlásaitokat, Isten áldjon Benneteket!

Kedves Nyaralók, Táborozók!

Kedves Barátaink!

Nagy örömmel és Isten iránti hálával adjuk hírül, hogy a gyülekezeti házaink teljes felújítása a végéhez ért,

és már a tavasztól tudunk fogadni pihenni, kikapcsolódni, ugyanakkor lelkileg feltöltődni vágyó vendégeket!

Szeretettel várjuk régi és új ismerőseinket, barátainkat Szóládra,

ahol a két gyülekezeti házunkban akár családok, akár kisebb gyülekezeti körök,

akár nagyobb gyülekezeti csoportok (34 főig) színvonalas,

ugyanakkor mégis családias elhelyezésre, környezetre találhatnak!

Várva a találkozást,

szeretettel:

                                                Hajdú Zoltán Levente                                                               Právetz Anikó

                                                         lelkipásztor                                                                  beosztott lelkipásztor

Október 9-én ellátogattunk Pápára, ahol részt vettünk Právetz Anikó segédlelkészünk lelkésszé szentelésén.

Az istentisztelet után, a közös ebéd előtt,
igei köszöntéssel és áldás énekkel folytattuk az ünneplést és átadtuk gyülekezeteink ajándékát.

Anikó további szolgálataira Istentől kérünk erőt és áldást!

A hónap zárásaként a Merende Műhely látogatott el hozzánk.

Az interaktív udvari foglalkozás témája: Mennyit bír a búzaszem? volt.

Hajdú Zsófia Csenge és Egervári György nagy szeretettel és kedvességgel segítettek a gyerekeknek megtapasztalni a búza útját a liszten át a lepénysütésig.

A gyerekek kézzel búzát őröltek, lisztet szitáltak, tésztát gyúrtak, nyújtottak, lepényt sütöttek, végül elfogyasztották, amit készítettek.

Kicsitől a nagyig mindenki aktív és kitartó részese volt a délelőttnek, sok új élménnyel gazdagodtak.

Többéves hagyomány az óvodában, hogy a népmese-népzene hete zárásaként az óvoda felnőtt dolgozói egy magyar népmesét adnak elő a gyerekeknek a délelőtt folyamán.

Idén a Kiskakas gyémánt félkrajcárja című mesére esett a választás, ezt jelenítettük meg.

A díszletek elkészítésében a gyerekek is közreműködtek.

Óvodánk témahetei között szerepel a népmese-népzene hete, aminek októberben van aktualitása.

A téma apropóján meghívtuk Végh Szabolcsot, aki interaktív népi hangszeres bemutatót tartott a gyerekeknek.

A kertből betakarítottuk a terményeket, amit tavasszal, illetve nyáron magról vetettünk el.

A paradicsomból sűrített levet készítettünk passzírozással.
A nagyra nőtt kaktuszokat elválasztottuk a csemetéktől, és kis cserepekbe ültettük szét.

A gyerekek gondozzák tovább az óvodában a kicsi növénykéket, figyelik a változásokat, majd tavasszal hazaviszik őket.

Az udvaron bársonyvirág magokat gyűjtöttünk, hogy jövőre legyen mit elvetni.

Megújító közösség

Szeretettel hívjuk és várjuk kedves Mindnyájukat teremtés heti családi istentiszteletünkre!

Helye: Szóládi Református Templom

Ideje: 2021. október 3., 11.00 óra

A vetítéssel egybekötött interaktív istentiszteleten minden korosztály otthon érezheti magát!

Hívja el családtagjait, szeretteit is!

Kedves Testvérek!

Örömmel és Isten iránti hálával adjuk közre

a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Kommunikációs Osztálya által Szóládon készített kétrészes riportot:

Riport 1 – Szóládi Református Egyházközség

Riport 2 – Szóládi Református Egyházközség

Hálaadással adjuk közre az istentiszteletünkről készült felvételt,

melyet július 18-án élőben közvetített Szóládról a Duna Televízió:

Istentisztelet felvétel, Duna Televízió – 2021. július 18.

Június 20-án családi istentisztelettel zártuk a hittanos tanévet.

Örömteli és áldott nyarat kívánunk kicsiknek és nagyoknak egyaránt!

Június 14-én a tanév utolsó közös gyülekezeti hittanóráján együtt énekeltek, imádságot írtak, játszottak a gyerekek.

A vidám alkalmat fagyizással zártuk.


Találkozunk június 20-án, vasárnap a hittanos tanévzáró családi istentiszteleten!

Június 6-án ünnepi istentisztelet keretében köszöntöttük az 50 éve konfirmáltakat

és emlékeztünk a közülük már eltávozottakra.

Június 5-én az óvodai évzáró istentisztelet keretében tíz ballagó kisgyermektől búcsúztunk.

Iskolás éveikre Isten áldását kérték a gyülekezet lelkipásztorai.

Június 3-án nagyon kedves vendégeink voltak!

A Bethesda Református Gyermekkórház munkatársi közössége

csendes napok keretében látogatott el gyülekezetünkbe.

Pünkösd vasárnapján Nagycsepelyen kettő, Szóládon öt fiatal konfirmált.

Szóládon egyikőjük a testvérével együtt részesült a keresztség szentségében.

Isten áldását kérjük a konfirmált fiatalok bontakozó hívő életére!

Gyülekezeteinkben az idei évben hét fiatal konfirmál pünkösdkor.

Közülük ketten Nagycsepelyen, öten pedig Szóládon tesznek majd fogadalmat.

Gyülekezeteink önkéntesei május 15-én a SZERETETHÍD keretében a nagycsepelyi parókia udvarán tevékenykedtek.

Köszönjük a lelkes közreműködést kicsiknek és nagyoknak!

Kedves Gyülekezeti Tagok!
Kedves Barátaink!

A Dunántúli Református Egyházkerület honlapján megjelent egy olyan írás, amely a jelen helyzetben a gyülekezetek életével foglalkozik,

  • hogy milyen lehetőségek vannak a kapcsolattartásra, a gyülekezeti munkára,
  • mennyiben és hogyan maradhat élő, működőképes a gyülekezeti közösség a világjárvány idején.

A szerző, Bella Violetta, gyülekezetünk lelkipásztorát, Hajdú Zoltán Leventét is megkereste a témában. A beszélgetésükből született írás a cikk elején olvasható:

http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/22584/

 

Eddigi felajánlásaikat megköszönve kérjük,
hogy az idei évben is támogassák közösségi céljainkat gyülekezeti alapítványunkon keresztül adójuk 1 %-ával!

A Házasság hetében az idei évben online programokat ajánlunk szeretettel!

Hosszú hetek után nagy örömmel gyűltünk össze ismét vasárnapi istentiszteletre.

Bár gyülekezeti házunk még nem készült el teljesen, de közösségi alkalmainkat a téli időszakban már ott tudjuk tartani.

ÚJÉVI ÜZENET – 2021

Isten növekedésre hívott el bennünket! De ez a növekedés csak akkor értékes, ha belülről fakad!

SEMPER REFORMANDA – tartja a reformátori mondás. Azaz: SZÜNTELEN REFORMÁCIÓ!
Vagy ahogy egy mai teológus megfogalmazza:
„Aki azt akarja, hogy az Egyház megmaradjon olyannak, amilyen, az nem akarja, hogy az Egyház megmaradjon.” (Klaus Douglass)

De ez nem a dogmatikáról szól! Nem is a szervezetiségről, vagy a működés formai jegyeiről.
(Pontosabban elsősorban nem ezekről, illetve ezekről csak kövezkezményképpen.)
Hanem?

Hanem – elsősorban – az emberről. Az Isten által megszólított, az Isten által szüntelen lelki, hitbeli megújulásra elhívott emberről.
Rólad és rólam. Rólunk.

2021 A REFORMÁCIÓ ÉVE!
Hiszen nem is lehet más. Nem is érhetjük be – ebben az évben sem – kevesebbel.

„Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá,
hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel,
amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.”
(1Pt 2:5.)

Hiszem, hogy Isten épülésre, növekedésre, kibontakozásra, kiteljesedésre hívott el minket – együtt!
Együtt Ővele és egymással.

Ez az életváltozásunk pedig életváltozásokat segít. És hat, oda-vissza: egymást építve, miközben valójában „a növekedést Isten adja” (v. ö. 1Kor 3:7.)

Csodák várnak ránk! Meg vagyok róla győződve!
Új lelki és hitbeli távlatok, amelyeknek a mindennapi életünkben tapasztalhatjuk meg a megtartó, megújító erejét!

Legyünk nem csak készek erre, hanem elhatározottak, elszántak, odaszántak is!
Hogy a mi napról-napra való személyes életváltozásunk lelki változásokat indítson a ránk bízott világban!

Mert ez az elhívásunk, ez a küldetésünk.
Hogy Isten dicsősége, Isten neve, Isten Egyháza, és benne a mi gyülekezetünk is (ebben a LÉNYEGI értelemben): NAGGYÁ LEGYEN!

ÁMEN