„… növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében.”

(Péter apostol 2. levele 3. rész 18. vers)

Köszöntjük a Szóládi Református Egyházközség oldalán!

A Te szemedben, Uram,
mi egyek vagyunk
egymással, s Veled.

 

Közös sorsunk,
hogy összekapaszkodjunk,
és éljük át így, együtt
megtartó kegyelmedet.

 

ÁMEN

Eseménynaptár

Az elmúlt napokban elkezdődtek a gyülekezeti házunk felújítási munkálatai.
Legelőször a nagyterem belső terének előkészítésére, október 12-én, szombaton pedig a tető lebontására került sor.
Hálásak vagyunk, hogy a gyülekezeti összefogásnak köszönhetően sikerült elvégeznünk ezt a nagy munkát.

Augusztus 19-én igazán különleges eseményre került sor gyülekezetünkben.
A szóládi születésű egykori debreceni főrabbi, Krausz Vilmos (1853-1921) emlékművét avattuk fel gyülekezeti házaink udvarán.

Az emlékműavatásra egyházi és világi vezetők, helyi és környékbeli érdeklődők mellett eljöttek Krausz Vilmos leszármazottai is
– Izráelből és az Amerikai Egyesült Államokból.

Az ünnepség szónokai közül Köntös László, a Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője (püspökhelyettese) tette fel a provokatív kérdést:
„Miért avat egy keresztyén gyülekezet emlékművet egy zsidó rabbinak?”
A válasz több irányból is megközelíthető:

– Mert településünk egyik, ha nem a legjelentősebb szülöttéről van szó;
– Mert Krausz Vilmos az egykori szóládi református iskolába, a jelenlegi gyülekezeti házunkba járt iskolába, itt végezte az első két osztályt;
– De ami mindezek fölé emeli az esemény súlyát: Mert egy olyan ember volt, aki zsidónak született, hithű zsidó emberként élte az életét, de Magyarország és a – nemzetiségeket is összefogó – magyar nemzet iránti elkötelezettség egész életművén átsugárzott.

Az ünnepségen magyar nyelven beszédet mondott és héber nyelven imádkozott az Izráelből érkezett Zeev Oren, aki Krausz Vilmos ükunokája.
A megemlékezést négy keresztyén (római katolikus, evangélikus, baptista és református) lelkipásztor bibliai áldása zárta,
majd szeretetvendégség keretében ismerkedhettek, beszélgethettek az egybegyűltek.

Augusztus 16-án Tóth-Vajna Zsombor és Tóth-Vajna Gergely, valamint Ács Gabriella adott zenés-énekes jótékonysági orgonakoncertet templomunkban.
Köszönjük Zsombor, Gergely és Gabriella szolgálatát, valamint a résztvevők adományait a gyülekezeti ház felújítására.

Augusztus 2-án Pintér Béla adott jótékonysági koncertet templomunkban.
Hálásak vagyunk, hogy a zord időjárás ellenére ennyien eljöttek és részt vettek az alkalmon.
Köszönjük Pintér Béla szolgálatát, valamint a résztvevők adományait a gyülekezeti ház felújítására.
A koncert végére felragyogott a Nap!

“… amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt.”
(103. zsoltár 11. vers)


Június 29. és július 5. között a Magyardellő-Kerelőszentpáli Református Gyülekezet jóvoltából idén Erdélyben tartottuk családi táborunkat.
Élményekben és testvéri találkozásokban gazdag hetünk volt!
Hálásan köszönjük a szívélyes vendéglátást!

Június 17-21. között ismét élettel telt meg a nagycsepelyi református parókia.
Az “Állati küldetés!” címmel megrendezésre kerülő bejárós hittantáborban mintegy 25 kisgyermek és számos segítő vett részt.
A hét során különböző állatos történetekkel ismerkedhettek meg a gyerekek, amelyeket a délelőtti csoportbeszélgetések alkalmával mélyíthettek el.
Mindegyik nap szerepet kapott a közös éneklés, a játék, valamint az adott nap témájához kapcsolódó kézműveskedés is.

Jézus ezt mondta nekik:
Én vagyok az élet kenyere:
aki énhozzám jön, nem éhezik meg,
és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.”
(János evangéliuma 6. rész 35. vers)

Pünkösd hétfőn a gyülekezeti hagyománynak megfelelően szabadtéri istentiszteletre és közös ebédre gyűltek össze gyülekezetünk tagjai a parókia udvarán.

“Hálaadással áldozz Istennek,
és teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat!”
(50. zsoltár 14. vers)

A pünkösd vasárnapi ünnepi istentisztelet keretében tett hitvallást és fogadalmat gyülekezetünk három konfirmandusa.

“Erős torony az Úr neve, odafut az igaz és védelmet talál.” (Péld 18:1.)

Június 2-án ünnepi istentisztelet keretében tartottuk óvodánk tanévzáróját, melyen Isten áldását kértük az iskolába készülő kisgyermekek életére.
Az alkalmat az Oroszlányi Evangélikus Kórus szolgálta is gazdagította, valamint köszöntöttük a gyülekezetünkben tevékenykedő pedagógusokat.

2019. május 12-én igazán különleges istentiszteleti alkalom volt a templomunkban:

Az alkalom elején a keresztség szentségében részesült ifj. Kiss Attila és Locskai Zsuzsanna kislánya, Borbála.
Az igehirdetés után a gyülekezet az 50 éve konfirmáltakat köszöntötte,
majd pedig Mészáros János Elek énekművész adott jótékonysági koncertet a gyülekezeti házunk felújításának javára.

Gyülekezeti kirándulás Budapesten

“Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene!” (Zsolt 144:15/b.)

2019. április 27-én gyülekezeti kiránduláson vehettünk részt Budapesten, ahol az idegenvezetőnk gyülekezetünk presbitere, Bencze Ágnes volt.
A nap során jártunk a Gellért-hegyen, a budai várnál, megtekintettük Budapest főbb templomait, sétáltunk a Hősök terén,
a nap lezárásaként pedig látogatást tettünk a parlamentben.

A kiránduláson részt vett az inkei református gyülekezet egy kis csoportja is.


Köszönetet mondunk mindazoknak, akik adományaikkal lehetővé tették,
hogy a gyülekezeti ház felújítására szervezett jótékonysági napot minden várakozást felülmúló eredménnyel zárhattuk.

A SKA Akusztik zenekar szolgálata igazi Lélek szerinti megkoronázása volt a napnak.

Gyülekezetünkben 2019. április 6-án, szombaton jótékonysági napot tartunk a gyülekezeti házunk felújításának támogatására.

 

Tervezett programjaink a nap során:

 

10.00 óra – Jótékonysági vásár megnyitása (gyülekezeti ház teraszán)
– könyvek, dísztárgyak, játékok, ruhaneműk, stb.

11.00 óra – Képzőművészeti kiállítás megnyitása (templomkarzaton)
– festmények, grafikák, egyedi esztergált fa dísztárgyak

15.00 óra – Gyümölcsfeldolgozó termékeinek bemutatója és vására (gyülekezeti házak teraszán)
– különféle gyümölcslevek, aszalványok

18.00 SKA Akusztik koncert (templomban)
– 17 tagú keresztyén ének- és zenekar könnyűzenei koncertje

 

Minden érdeklődőt vár szeretettel a gyülekezet közössége!

A Nagycsepelyi Református Egyházközség élete az idén már ötödik éve, hogy – helyettesített gyülekezeti körzetként –
összekapcsolódott a Szóládi Református Egyházközség életével.

A helyettesítés kezdeti éveiben a körzetben (Nagycsepelyen, Telekiben és Kötcsén) csak vasárnapi istentiszteletek voltak, az utóbbi években viszont kéthetenként bibliaórákat is tartunk (Nagycsepelyen és Telekiben), illetve elindultak a közelmúltban a kéthetenkénti nagycsepelyi gyermekfoglalkozások is péntek délutánonként.

Krisztusi reménységünk, hogy a körzet gyülekezeteiben is elindul a lelki növekedés úgy az ifjabbak, mint az idősebbek között!

December 21-én, pénteken került megtartásra a 2018. év utolsó ifjúsági órája.
Ezen az alkalmon az ifisek mézeskalácsot díszítettek, melyet Salamon Józsefné presbiter sütött.
Díszítés közben a fiatalok beszélgettek a várakozásról, karácsonyról és az ünnephez kötődő szokásokról és hagyományokról.

„Jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre.”
(100. zsoltár 5. verse)

December 16-án különleges istentiszteleten vehettek részt mindazok, akik eljöttek 11.00 órára a református templomba,
ugyanis ezen az istentiszteleten adott hálát a gyülekezet Hajdú Zoltán Levente lelkipásztor 20 éves szolgálatáért,
aki 1998-ban kezdte meg szolgálatát feleségével a szóládi református gyülekezetben.

Az istentiszteleti alkalom a lelkészházaspár tudta nélkül, titokban, meglepetésként szerveződött több hónapon keresztül.

Az istentisztelet minden mozzanata a hálaadás jegyében telt. Az igehirdetés során több személyes bizonyságtételre is sor került;
hálaadó imádság hangzott el gyülekezeti tagok által; visszatekintőt nyertünk a mögöttünk lévő 20 évből,

valamint óvodánk kis ovisai és óvónői is köszöntést mondtak.

Az alkalom emlékéül a szóládi gyülekezet igehirdetés kötetet jelentetett meg Hajdú Zoltán Levente lelkipásztor 1998-2018 közötti igehirdetéseiből.

Az istentiszteletet követően szeretetvendégségre került sor a szóládi faluházban.

Ádvent második vasárnapján id. Kenyér Zoltán és felesége 60. házassági évfordulójukat ünnepelték a gyülekezet közösségében.

Szólád község önkormányzata helyi szép hagyományként évek óta megszervezi
az ádventi vasárnapokon a közös települési gyertyagyújtást.
Mióta a falu óvodája, a Szóládi Magvető Református Óvoda megnyílt,
óvodásaink évről-évre szolgálatot vállalnak egy-egy ádventi gyertyagyújtáson.
Ebben az évben az első ádventi vasárnapon szolgáltak óvodásaink énekekkel, versekkel, bibliai idézetekkel
– a szép számban összegyűlt hallgatóság nagy örömére.
A gyermekeket Tóth Katalin és Mórocz Noémi óvónők készítették fel, munkájukat Gajtkóné Tóka Mónika dajka segítette.
Az óvodás gyermekek szolgálatát Rózsás Elemér polgármester úr köszöntő szavai előzték meg,
az ünnepi alkalmat pedig Hajdú Zoltán Levente lelkipásztor igei üzenete zárta.
Mint minden évben minden ilyen ádventi alkalom, ez az esemény is közösségi szeretetvendégséggel zárult.

Gyülekezetünk konfirmandusai és felsős hittanosai 2018. november 24-én részt vettek
a Dunántúli Református Egyházkerület felsős hittanos találkozóján Balatonfüreden.

A hittanos találkozót követően több látványos és érdekes helyen is megállt a csapat,
így a hazaút kis kirándulássá alakult a résztvevők számára.

Nagyszerű élmény volt együtt lenni Füreden több száz református hittanossal,
de ugyancsak örömteli volt félreeső helyeket (templomromot, elhagyatott pusztát) felfedezni a hazaúton,
játszani, beszélgetni és átélni a közösség örömét.

2018. november 15-én tartott bizonyságtétellel egybekötött előadást Jákob János protestáns tábori püspök a tábori lelkészi szolgálatról.

Előadását kérdések követték, majd szeretetvendégség keretében nyílt lehetőség a személyes beszélgetésre és találkozásra a Püspök Úrral.

Gyülekezetünk – nagyobb részben egyházmegyei támogatással és kisebb részben saját erő felhasználásával –
megvásárolta a képen látható Ford Tourneo Connect típusú nyolcszemélyes autót.

A gyülekezet Mazda típusú személyautója a közeljövőben az egyházmegyéhez kerül, így a piros Ford mikrobusz mellett ez a számunkra új,
egyébként tíz éves gépkocsi szolgálja majd gyülekezeti és intézményi (óvoda, gyümölcsfeldolgozó) céljainkat.

2018. szeptember 22-én, az új gyülekezeti évad kezdetén gyülekezetünk presbitériumának tagjai csapatépítő napon vettek részt.
Délelőtt 10 órára érkeztünk meg Csákberénybe Právetz Anikó segédlelkészünk szüleihez.
A délelőtt folyamán találkoztunk a csákberényi református gyülekezet lelkipásztorával, Brunner Vilmossal, valamint az ottani presbiterekkel. Kölcsönösen beszámoltunk egymásnak gyülekezeteink múltjáról és jelenbeli működéséről a csodálatos csákberényi református templomban, majd megtekintettük a gyülekezeti házat. Právetz Ferenc és felesége, Erzsike finom ebéddel látta vendégül a csapatunkat, majd velük együtt látogatást tettünk a csókakői várhoz.

A presbiteri csapatépítő nap jó hangulatban telt, a napindító igei üzenet után a napközbeni beszélgetések során a programok keretében, illetve kötetlen formában megtapasztalhattuk Isten szeretetének örömteli jelenlétét – szóládi presbiterek és vendéglátóink egyaránt, egymás baráti társaságában.

Az elmúlt hétvégén a Magyar Református Egyház Cigány Missziójának munkatársai jártak nálunk
és az istentiszteleteken szolgáltak közöttünk. Az értékes megbeszéléseken és a közös tervezésen túl
a környező településeken élő romákkal való találkozás is fontos része volt a programnak.

Hálásak vagyunk Istennek a zalabéri családos táborunkért.
Az áhítatok, a közös éneklés mellett maradt idő a beszélgetésre, játékra is.
Sokat kirándultunk, megcsodáltuk a környező tájat, megnéztük a közeli nevezetességeket, így is átélve a közösség erejét.

Óvodánk munkatársi közössége év végi csapatépítő és közösség-erősítő „Balaton-körre” indult június 25-én hétfőn. Valójában a csapat kiváló, a közösség erős, így a szép Balaton körüli helyszínek felkeresésén túl a közös lelki elmélyülés volt az út kitűzött célja. Hajdú Zoltán Levente lelkipásztor az út minden állomásán egy-egy rövid áhítattal szolgált, a beszélgetések pedig igazán meghitté és bensőségessé tették a napot. Az imádságokban közösen adtunk hálát az Úrnak a közös elhívásért, a szolgálatért és azért a szeretetteli közösségért, amely az óvodai munkatársi körben a kezdetektől fogva működik.

Hűha, …Dániel!
Bejárós hittantábort tartottunk Nagycsepelyen a múlt héten.
Hálásak vagyunk a sok kisgyermekért, akik lelkesen vettek részt a programokon.
Köszönjük mindazoknak, akik önkéntes munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy egy tartalmas, élményekkel teli hét állhat mögöttünk!
S.D.G.

Az elmúlt napokban több alkalommal gyűltek össze gyülekezetünk tagjai, hogy gyümölcsösünkben a málnát és ribizlit leszedjék. Köszönjük, hogy önkéntes munkájukkal a gyülekezetet segítették!

Mától “SZEDD MAGAD” akciót hirdetünk!
A részletekről a lelkipásztoroktól kaphat tájékoztatást!

Június 17-én gyülekezeti évadzáró-, illetve hittanos tanévzáró istentiszteleten lehettünk együtt, köszöntöttük a gyülekezetünkben 50 éve konfirmáltakat. Az ünnepélyes alkalmon szolgált a Deák Téri Evangélikus Gimnázium kórusa Kardos Anna vezetésével.

Ünnepi istentisztelet keretében került sor óvodánk évzárójára, Isten áldását kértük az iskolába készülő kisgyermekek életére.

Gyülekezetünk ebben az évben is bekapcsolódott a Szeretethíd elnevezést viselő országos akcióba, amely program keretében kis településünkön szemétszedés által igyekeztünk tenni az Isten által megteremtett világ megóvásáért, szebbé tételéért.

Június 1-jén óvodánk családi napja keretében Pintér Béla tartott Istent dicsőítő és a jelenlévő kicsiket és nagyokat lélekben az Úrhoz emelő koncertet a szóládi református templomban.

Négy szóládi (Bognár Fanni, Kovács Ádám, Kovács Bálint, Végh Boglárka) és három nagycsepelyi (Hegedüs Adrienn, Takács Fanni, Torma Noa) konfirmandusunk sikeres konfirmációi vizsgát tett a mennybemenetel napi esti istentiszteletet megelőzően a két gyülekezet presbiterei előtt.

Konfirmációi hitvallás- és fogadalomtételükre, valamint első úrvacsoravételükre a pünkösd vasárnapi ünnepi istentisztelet keretében kerül majd sor.

Gyülekezetünk február 8. és 11. között szervezte meg a Házasság hete keretében saját programjait a gyülekezeti tagok és az érdeklődők számára.

– Február 8-án csütörtökön filmklub volt, amikor a Szerelempróba című film került vetítésre
– Február 9-én, pénteken a 2 = 1 keresztyén házas-misszió munkatársai, egy ötgyermekes és egy tizenegy-gyermekes házaspár tartottak előadást és könyvbemutatót, amelyet szeretetvendégség követett
– Február 10-én, szombaton este a balatonszárszói Soli Deo Gloria Központban gyertyafényes vacsorára hívták a szervezők a házaspárokat, amely alkalmat imaséta követett és közös tánctanulás zárt

 A záró alkalom február 11-én vasárnap délelőtt volt, amikor gyermek-felnőtt istentiszteleten találkoztak a gyülekezet tagjai.
– Az alkalmat együtt kezdték kicsik és nagyok, majd Právetz Anikó segédlelkész vezetésével a gyerekek átvonultak a Károli-terembe, ahol a családi és közösségi kapcsolatok erejéről szólt a tanítás a gyermekek számára.
– A felnőtt gyülekezet számára Hajdú Zoltán Levente lelkipásztor hirdette Isten igéjét. Az igehirdetés középpontjában az állt, hogy mennyi adósságot cipel az ember – házastársa, családtagjai, embertársai és Isten irányában. Ezek az adósságok meg tudják ölni az ember lelkét – és mennyi-mennyi ilyen „lelkevesztett” embert látni a mindennapokban. De aki hittel és bátran leteszi ezeket az adósságait Krisztus elé, azt Isten a maga Lelkével ajándékozza meg, és még a teherhordozásban is megerősíti.

Kedves Barátaink!

Szeretettel ajánljuk számotokra a Házasság hetének gyülekezetünkben szervezett alkalmait.

Néhány tudnivaló még az alkalmakhoz:
– a csütörtöki filmvetítés nem csak házaspároknak szól, lehet hívni másokat is!
– a péntek esti előadás (és szerény szeretetvendégség) sem csak házaspárok számára szervezett alkalom. Erre is lehet másokat is hívni!
– a szombati gyertyafényes vacsorára viszont kifejezetten (házas)párokat hívunk! A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Nálunk lehet (a plakáton megadott telefonszámokon) jelentkezni – február 8., csütörtök estig.
– vasárnap az istentiszteletet együtt kezdjük a gyerekcsapattal, majd a gyerekek és a felnőttek a maguk korosztályra szabott istentiszteleti közösségében hallgatnak üzeneteket a házasság, a család, és a „nagy család”, a gyülekezet közösségével kapcsolatban.

Szóval: várunk benneteket szeretettel,
és őszintén reméljük, hogy személyesen, párkapcsolatotokban és gyülekezeti közösségi létetekben is megerősítő lesz mindnyájunk számára ez a néhány alkalom!

Áldás, békesség!

Varga Anita és Békei Tamás
a Házasság hete alkalmainak szervezői

Szentesti áhítat a hittanosok és a konfirmandusok szolgálatával.

Isten kegyelmének és a gyülekezeti tagok támogatásának köszönhetően elkészült templomunk ablakainak cseréje.

2017. december 17-én az ádvent 3. vasárnapi gyermek-felnőtt istentisztelet keretében tett esküt gyülekezetünk újonnan választott Presbitériuma, valamint mondott köszönetet a gyülekezet nevében Hajdú Zoltán Levente lelkipásztor és Torma Géza megválasztott gondnok a leköszönő Nagy Dániel László gondnoknak és a presbiteri szolgálatot tovább már nem vállaló presbitereknek.
Az alkalmon az óvodásaink igével, énekkel köszöntötték az új presbitereket és mondtak köszönetet a szolgálatukat befejező presbitériumi tagoknak. Tóth Katalin vezető óvónő visszatekintett az óvodát alapító Presbitérium áldozatos tevékenységeire és reménységét fejezte ki, hogy Isten továbbra is megáldja az intézmény szolgálatát, valamint a gyülekezet és az óvoda hitvalló együttműködését.

Az újonnan választott Presbitérium tagjainak bemutatkozása az alábbi oldalon érhető el: http://www.refszolad.hu/gyulekezet/presbiterium/

Hogy a templomba bejut-e a gyülekezet, az kulcskérdés. Átvitt értelemben és valóságosan is. … és a templomunknak csak egy használható kulcsa volt – ez látható a képen középen. Viszont Kovács Gyula, aki az év végéig hivatalban lévő Presbitériumunk tagja, készített további két templomkulcsot, hogy egy kulcs mindig lehessen a parókián, egy a gyülekezet gondnokánál, egy pedig az adott hónapban ügyeletes presbiternél.

A gyülekezet közössége nevében is köszönjük Kovács Gyulának a míves ajándékot!

“Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3:16)

Az eddigi évekhez hasonlóan idén is lehetősége van településünk apraja-nagyjának együtt készülnie karácsony ünnepére. Ádventben vasárnaponként együtt gyújtjuk meg a gyertyákat falunk ádventi koszorúján. Első vasárnap óvodásaink örvendeztettek meg bennünket versekkel, énekekkel, igékkel, ezzel is segítve bennünket, hogy tudjunk lélekben készülni karácsony ünnepére.

Gyülekezetünk a Magyar Református Szeretetszolgálat Közfoglalkoztatási programja keretében pályázatot nyújtott be a gyülekezet sokrétű tevékenységét segítő szerszámok, felszerelések tárgyában.
Pályázatunkat a Magyar Református Szeretetszolgálat pozitívan bírálta el, és az alábbi felszereléseket, eszközöket ítélte meg számunkra:
– betonkeverő-gép
– elektromos fúrógép
– benzinmotoros ágvágó-gép
– épület-karbantartói szerszámkészlet
– és a képen is látható szerszámtároló faház.

2017. december 2-án kicsik és nagyok együtt készültünk karácsony ünnepére ádventi kézműves délelőttön a gyülekezeti házban.
Az alkalom közös énekléssel, imádsággal, igei gondolattal kezdődött, majd ezt követően szebbnél szebb grincsfák, gipszképek, papírangyalkák, valamint karácsonyfadíszek készültek.

Hálát adunk Istennek azért, hogy az idei ádventben is lehetőségünk volt együtt készülni karácsony ünnepére.

2017. november 25-én gyülekezetünk egy kis csoportja a felvidéki Nemesócsára utazott, ahol részt vettünk a Pozsonyi Református Egyházmegye őszi presbiteri konferenciáján. A kezdő áhítat után gyülekezetünk lelkipásztora, Hajdú Zoltán Levente tartott előadást “A ránk bízott egyház” címmel. Ezt követően kiscsoportokban beszélgettünk mindarról, amit az előadásban hallottunk. Ezek a beszélgetések lehetőséget teremtettek arra is, hogy jobban megismerhessük egymás gyülekezeteit, valamint a gyülekezetek lelki és közösségi állapotait.
A csoportbeszélgetések után közös ebéd következett, majd a konferencia lezárásaként egy közös zárszó, összegzés hangzott el.

November 11-12-én gyülekezetünk lelkipásztora és újonnan megválasztott Presbitériumának egy csoportja látogatást tett Erdélyben, ahol részt vettek az új református templom és gyülekezeti ház felszentelésén a Marosvásárhelyhez közeli Kerelőszentpálon.
Az ünnepség keretében a szóládi református gyülekezet nevében Hajdú Zoltán Levente lelkipásztor átadott egy szép bőrkötéses Bibliát, mely az új templomban az úrasztalán kap majd helyet. Szintén átadott egy vörös tölgy facsemetét, amely a növekedés szimbóluma lehet a kerelőszentpáli gyülekezet számára, és amely facsemetének a párja Szóládon lesz majd elültetve. Végül de nem utolsó sorban a reménység üzenetéről beszélt az ottaniaknak, hogy Isten kegyelmes szeretetével mindig megáldja a hittel cselekvő emberek és közösségek életét.

Október 26-án településünk háromtagú küldöttsége, Rózsás Elemér polgármester úr, Hajdú Zoltán Levente református lelkipásztor, valamint Torma Géza, a református gyülekezet újonnan megválasztott gondnoka elutaztak Tápiószelére a Növényi Diverzitás Központ őszi rendezvényére. A Növényi Diverzitás Központ az az állami szervezet, amely a gyümölcsfákat biztosította a gyülekezetünk és az önkormányzat közös tulajdonú gyümölcsösébe.
A rendezvényen településünk küldöttei átvették a „Legszebb gyümölcsöskert” pályázat keretében elnyert első díjat, amely igen megtisztelő, hiszen a szóládi gyümölcsösön kívül még közel 160 gyümölcsöskertet telepítettek már el a Növényi Diverzitás Központ által biztosított gyümölcsfákkal szerte az országban, sőt jelenlegi országhatárainkon túl is, magyarlakta vidékeken.

“Adjatok hálát neki, áldjátok nevét!
Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre.” (Zsolt. 100:4b-5.)

Gyülekezetünkben 2017. október 29-én az úrvacsorás istentisztelet keretében felavattuk a templomban a Dunántúli Református Egyházkerület és a Somogyi Református Egyházmegye ajándékát, a reformáció 500. évfordulójára készült emléktáblát. Az istentisztelet zárásaként a templom oldalbejárata mellett a Veres Márton 19. századi szóládi református lelkipásztor sírkövét is magában foglaló emlékművet avatta fel a gyülekezet.

Énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek!” (Zsolt 33:3.)

A nyár folyamán két alkalommal is koncertnek adott helyet a szóládi református templom:
– Augusztus 13-án Mészáros János Elek szolgált az istentiszteleten énekkel, valamint személyes bizonyságtétellel.
– Augusztus 18-án Tóth-Vajna Zsombor és Tóth-Vajna Gergely orgonajátékkal, valamint Ács Gabriella énekkel szolgált gyülekezetünkben.

Gyülekezeti kirándulás Pápán

“Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy az Úr házában lakhassam egész életemben;
láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában.” (Zsolt 27:4.)

2017. április 8-án gyülekezeti kiránduláson vehettünk részt Pápán. A nap során megtekintettük a református templomot, a Dunántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatalát, a zsinagógát, a Kékfestő Múzeumot, a Református Gyűjteményeket, valamint a Pápai Református Teológiai Akadémiát.
Hálát adunk Istennek azért, hogy megvalósulhatott ez a kirándulás, melyen nem csak egymással lehettünk egy közösségben, hanem Istennel is, megtapasztalva az Ő áldó jelenlétét.

Húsvéti kézműves családi délelőtt

Jézus mondja: “Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.” (János 10:11)

2017. április 1-jén húsvéti kézműves családi délelőttön vehettünk részt a gyülekezeti ház udvarán. A délelőttöt közös énekléssel, igei gondolattal és imádsággal kezdtük meg, ezt követően pedig húsvéti kézműves tárgyakat alkottunk: bárányos képeslapot, festett nyulat, bárányos kulcstartót.
Nagy öröm volt számunkra, hogy gyülekezetünk tagja, Iberhardt Jenő esztergályos felajánlása által fa tojások is készültek, melynek készítését a gyermekek ki is próbálhatták.

A február 19-ei istentisztelet utáni egyházközségi közgyűlés keretében gyülekezetünk választó tagjai megválasztották a 2017. évi gyülekezeti tisztújítást előkészítő és lebonyolító választási bizottság tagjait:
Hajdú Zoltán Levente lelkipásztort, Právetz Anikó segédlelkészt, Kalmár Józsefné és Nagy Ferencné gyülekezeti tagokat.
A választási bizottság tagjai megválasztásukat követően fogadalmat tettek, amelyet Nagy Dániel László, gyülekezetünk gondnoka olvasott fel szakaszonként.
A választási bizottság tagjai ezzel az ünnepélyes aktussal megkezdték a bizottsági munkájukat, amely az október 8-ára tervezett választásig tart majd.

Az egyházközségi közgyűlés keretében került felolvasásra az az ajándékozási okirat is, amely azt foglalja magában, hogy gyülekezetünk tagja, Dr. Bölcsföldi József a gyülekezetnek ajándékozza a már évek óta a gyülekezet használatában álló, de eddig az ő tulajdonát képező két manuálos, lábpedálos elektromos orgonát.
A gyülekezet nevében Hajdú Zoltán Levente lelkipásztor köszönetét fejezte ki a hasznos és értékes ajándékért.

Ökumenikus imaheti alkalom gyülekezeti házunkban

2017. január 19-én csütörtökön este ökumenikus imaheti áhítatra gyűltek össze a szóládi keresztény felekezetek tagjai a szóládi református gyülekezeti házban.
A liturgiát a házigazda Hajdú Zoltán Levente református lelkipásztor vezette, imádsággal Mitykó András kötcsei evangélikus lelkipásztor szolgált, az igehirdetés szolgálatát Borza Miklós római katolikus plébános végezte, aki – Nikodémus történetén keresztül – a Krisztussal találkozó ember szükséges lélek szerinti újjászületéséről beszélt.
Az est különlegessége volt, hogy az áhítat énekeit Erdélyi Teréz gyülekezeti kántor tangóharmónikán kísérte.

Ökumenikus imahét Szóládon – 2017

A Szóládi Református Egyházközség gyülekezeti közössége, együttműködve a keresztyén testvérfelekezetekkel, szeretettel hívja az Isten élő jelenlétére nyitott lelkű embereket az Ökumenikus imahét 2017. évi szóládi alkalmaira:

Ø  Január 15., vasárnap 11.00-12.00 (Református Gyülekezeti Ház, Kálvin-terem): Imahét kezdő családi istentisztelet

·         igehirdető: Hajdú Zoltán Levente lelkipásztor

·         a liturgiában szolgál: Právetz Anikó segédlelkész

Ø  Január 17., kedd 18.00-19.00 (Római katolikus templom): Imaheti esti áhítat

·         igehirdető: Mitykó András kötcsei evangélikus lelkipásztor

Ø  Január 19., csütörtök 18.00-19.00 (Református Gyülekezeti Ház, Károli-terem): Imaheti esti áhítat

·         igehirdető: Borza Miklós balatonszemesi római katolikus plébános

Ø  Január 22., vasárnap 11.00-12.00 (Református Gyülekezeti Ház, Károli-terem): Imahét záró úrvacsorás istentisztelet

·         igehirdető: Imre István Zoltán református lelkipásztor, SDG Központ, Balatonszárszó

·         az úrvacsorai liturgiát vezeti: Hajdú Zoltán Levente lelkipásztor

 

Települési megemlékezés a világháborúk hőseiről a doni tragédia emléknapján

2017. január 12-én a doni tragédia évfordulóján településünk szervezésében a református gyülekezeti házban és a világháborús emlékműveknél megemlékezést tartottunk az 1. és 2. világháborús hősökre emlékezve.
Rózsás Elemér polgármester úr megemlékező szavai után az egybegyűltek együtt elénekelték a Himnuszt, majd Borza Miklós plébános úr szólt a közösséghez, felolvasva Ady Endre Imádság háború után című költeményét. Ezt követően a Szóládi Dalkör éneke következett, majd Hajdú Zoltán Levente lelkipásztor és Právetz Anikó segédlelkész a 44. zsoltár szavain keresztül adott tovább igei üzeneteket.
A megemlékezés a világháborús emlékműveknél folytatódott, ahol újra a Dalkör énekelt, majd az önkormányzat és az egyházak képviselői elhelyezték a megemlékezés koszorúit. Az alkalom a Szózat közös eléneklésével zárult.

 

Jézus Krisztus azt mondja az övéinek:

„Békességet hagyok nektek,
az én békességemet adom nektek,
de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja.
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen!”
(Jn 14:27.)

A Szóládi Református Egyházközség lelkipásztora, gondnoka és Presbitériuma
az Élő Isten áldásával és békességével teljes újesztendőt kíván
a gyülekezet minden tagjának,
valamint mindazoknak is,
akik a gyülekezet honlapján ezt az újévi köszöntést olvassák!

Karácsony szentestéjén gyülekezetünk hittanosai, konfirmandusai karácsonyi jelenetet adtak elő a gyülekezet számára a templomban. A szolgálatban a négy kis hittanoson (Dancsó Kata, Mónos Lia, Rózsás Koppány, Temesvári Katrin), az öt nagyobb hittanoson (Békei-Varga Bendegúz, Békei-Varga Blanka, Gajtkó Gergő, Nyerges Rebeka, Nyerges Veronika) és a nyolc konfirmanduson (Bognár Fanni, Hegedüs Adrienn, Kovács Ádám, Kovács Bálint, Mónos Kornél, Mónos Péter, Torma Noa, Végh Boglárka) kívül két felnőtt narrátor (Kuncz Melinda, Nagy Vivien), valamint gyülekezetünk segédlelkésze (Právetz Anikó) is feladatot vállalt.
(A karácsonyi Krisztus-eljövetelt mai kontextusba helyező jelenet szövege az ünnepi  igehirdetések között, a szentesti áhítat szövegéhez kapcsoltan teljes terjedelmében elolvasható.)

 

December 20-án délelőtt rendhagyó kedd délelőtti bibliaórára került sor óvodánkban.

Tóth Katalin vezető óvónő meghívására a “kedd délelőtti bibliaórás csapat”, azaz gyülekezetünk idősebbjei a legkisebbekkel, azaz az ovisokkal találkoztak.
Az alkalom elején az áhítatot Hajdú Zoltán Levente lelkipásztor tartotta, melynek végén az áldás-éneket követően a bibliaórások átadták ajándékaikat a gyerekeknek. Ezután az ovisok kedveskedtek igével, énekkel, saját készítésű ajándékokkal az idősebbeknek.
A találkozás azzal zárult, hogy a lelkipásztor átfogóan ismertette az óvoda működését, jövőbeni terveit a bibliaórásokkal.

2016. december 7-én este a Kálvin Kiadó által szervezett könyvbemutatóra került sor a Balatonszárszói Soli Deo Gloria Konferenciaközpont nagytermében.

A Kálvin Kiadó igazgató-lelkésze, Galsi Árpád nyitotta meg a rendezvényt, amelynek keretében bemutatták Hajdú Zoltán Levente: Nem a felhők fölött című új könyvét.
A bemutatón a könyv egyes fejezeteihez fűzött gondolatokat adott közre a szerző és ő maga is, valamint a gyülekezetünkhöz tartozó Oláh Erzsébet, segédlelkészünk Právetz Anikó, valamint volt segédlelkészünk Horváth Mariann olvasott fel a kötetből verses fohászokat. A felolvasást időről időre a lelki elmélyülést segítő zongorajáték tette még elmélyültebbé. Zongorajátékával Bencze Ágnes, gyülekezetünk tagja, egyik kántora örvendeztette meg a hallgatóságot.
A könyvbemutatót Mucsi Zsófia, a Kálvin Kiadó munkatársa, a kötet szerkesztője zárta, aki az egybegyűltek figyelmébe ajánlotta a Kálvin Kiadó kiadványait és szeretetvendégségre hívta mindnyájukat.

 

Adventi kézműves családi délelőtt

2016. december 3-án adventi kézműves családi délelőttön vehettünk részt a gyülekezeti házakban. A délelőttöt közös énekléssel, igei gondolattal és imádsággal kezdtük meg, ezt követően pedig együtt készültünk a közelgő Karácsony ünnepére adventi koszorú, karácsonyi dísz és mézeskalács készítésével.

Mézes nap az óvodában

2016. november 11-én, pénteken a tízórai, amit elfogyasztottak a gyermekek mézes kenyér volt. A mézet Torma Géza őstermelőtől kaptuk a Mézes reggeli program keretein belül, mely a minisztérium által szervezett országos rendezvény része. Célja, hogy felhívja a gyermekek figyelmét a mézfogyasztásra és annak egészségességére. Kaptak a gyermekek a finom méz mellé kifestőket is. Jó étvággyal fogyasztották el a mézes kenyeret! Köszönjük szépen!

Örömteli találkozásnak voltak részesei az óvodásaink, ahogyan a Szóládi Dalkör tagjai is 2016. november 25-én pénteken délelőtt. A generációk találkozásaként megszervezett esemény keretében a kicsik is ismerkedhettek az idősebbekkel és az idősebbek is a legfiatalabbakkal. A szép dalok, kedves szavak és a kölcsönösen egymásnak átadott ajándékok már csak ráadást jelentettek, hiszen ennek a szép délelőtti órának a lényegét és valódi jelentőségét az a szeretetteli lelki élmény jelentette, amelyet mindazok megtapasztalhattak, akik részesei voltak ennek a találkozásnak.

Keresztelő

Gyülekezetünkben 2013. májusában keresztelkedett meg felnőttként Dr. Szabó Noémi, aki Kiss Csanáddal még abban az évben össze is házasodott. Egyházi házasságkötésükön a Balaton-felvidéki Vászoly községben Hajdú Zoltán Levente, gyülekezetünk lelkipásztora szolgált. Ez év tavaszán megszületett első gyermekük, Fanni, akinek keresztelésére a 2016. november 20-ai istentisztelet keretében került sor.

Gyülekezetünk közössége nevében szeretnénk köszönetet mondani azoknak a segítőkész szóládi embereknek, akik 2016. november 19-én elvégezték azokat a munkálatokat, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy óvodánk, a Szóládi Magvető Református Óvoda rácsatlakozhasson a szennyvízhálózatra!

Új gépeket kapott gyülekezetünk

A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány közfoglalkoztatási programja keretében a közfoglalkoztatási pontok, köztük gyülekezetünk is, benyújthatták gép-igénylésüket a Szeretetszolgálat felé.
Mivel gyülekezeti közfoglalkoztatottjaink meglehetősen nagy zöldterületet gondoznak napi rendszerességgel, ezért a Szeretetszolgálat befogadta és támogatta gép-igénylésünket és ennek keretében egy damilos fűkaszához, egy fűnyírógéphez és egy benzinmotoros láncfűrészhez jutottunk hozzá.

Munkatársi szakmai nap – Tápiószele

A gyülekezetünk alkalmazásában álló munkatársak szakmai napra utaztak Tápiószelére október 25-én. A Növényi Diverzitás Központ, amely szervezettől a gyümölcsösünk gyümölcsfáit kaptuk, a gyümölcsösök gondozásával kapcsolatos, elméleti előadásokkal gazdagított szakmai napot szervezett, gyakorlati bemutatóval.
Az elméleti előadások között Dr. Kocsis Attila, a Református Szeretetszolgálat program igazgatója is szólt az egybegyűltekhez, így – református gyülekezeti delegációként – még közelebb érezhettük magunkhoz a rendezvényt.

Keresztyén felekezetek találkozása

Gyülekezetünk lelkipásztora, Hajdú Zoltán Levente október 9-én a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében vendég-igehirdetőként a budaörsi görög katolikus gyülekezetben szolgált. A találkozás túlmutatott az istentiszteleti alkalmon, hiszen az azt követő beszélgetésben kiderült, hogy a budaörsi görög katolikus gyülekezet tagjai közül már többen jártak Szóládon, méghozzá a református gyülekezet táborában. Lelkipásztorunk és az ottani gyülekezet vezetősége egyeztettek arról, hogy 2017. nyarán a budaörsi görög katolikus gyülekezet csoportja gyülekezeti táborozásra újra Szóládra érkezik.

Kettős keresztelő a tavaszi családi istentiszteleten

Április 10-én a tavaszi családi istentisztelet keretében részesült a keresztség szentségében Kléger Andrea, aki ezáltal felnőttként lett részese a gyülekezet közösségének. Ugyancsak ezen az istentiszteleten kereszteltük meg Boór Mátét, akinek életére nézve szülei és keresztszülei tettek fogadalmat, hogy őt hitben nevelik fel Isten népe körében. A gyülekezeti szokásnak megfelelően az istentiszteleti közösség a 134. zsoltár 3. versének eléneklésével kért áldást Istentől a megkereszteltek életére.

ÓVODAI TAVASZ KÉPEKBEN

Jó mulatság volt óvodánkban is az idei év farsangja. A gyermekek nem csak egy nap, de szinte egy egész héten keresztül mókás érdekes, de nem ijesztő jelmezekbe öltözve derítették jó hangulatra egymást,az óvó néniket és az intézménybe be-bekukucskáló szülőket.

Nemzeti ünnepünk alkalmából kis óvodásaink is készültek énekekkel, versekkel, melyeket a Millenniumi parkban adtak elő a szülők, nagyszülők és a falubeliek örömére. Ünnepi műsoruk után a kopjafák mellett elhelyezték a saját kezűleg készített nemzeti színű papírtulipánjaikat.

A húsvéti ünnepkör közeledtével az ovisok ismerkedtek a húsvéthoz kötődő népszokásokkal, amiben különleges segítséget is kaptak. Dr Pordán Erzsébet és Juhász Gyula érdekes, a XX. század elejéről származó húsvéti témájú képeslapjait tekinthették meg kis kiállítás keretében az óvodában.

A húsvéti ünnepkör fő mondanivalója azonban annak a hatalmas isteni szeretetnek a gyermekek előtti bemutatása volt, amely a hívő keresztyén ember számára Jézus Krisztus kereszthalálában és feltámadásában ábrázolódik ki.

Óvodánk célkitűzése, hogy a gyermekek a teremtett világ természetes értékeihez is közel kerüljenek, ennek részeként a gyülekezeti gyümölcsösben „tankertet” létesítettünk. Az ovisok örömmel szórták a magokat a frissen megmunkált földbe és a veteményezés után is időről időre visszatérnek, hogy szemügyre vegyék a kihajtó és felnövekvő növényeket.

A szóládi községi idősek napi rendezvény meglepetéseként a Szóládi Magvető Református Óvoda adott rövid műsort mindenki nagy örömére.  A sikeres „előadás” után Tóth Katalin vezető óvónő elmondta, hogy régi vágyuk volt az idősek felé nyitni és ez az alkalom erre is kiváló lehetőség volt.
2016 május 5 –én délután volt óvodánkban az anyák napi köszöntő ünnepség. A gyerekek a Három pillangó című mesét adták elő, de megszólaltak anyák napi versek, mondókák, és a tavaszhoz kapcsolódó énekek is. A szülők, nagyszülők örömmel fogadták a műsort, és a gyerekek személyre szóló saját készítésű ajándékait is. A délután zárása a közös süteményezés volt, óvodásaink kókuszgolyót „szolgáltak” fel a megjelenteknek, amit szintén maguk készítettek.

unnamed

Kedves Ismerőseink, Barátaink! 

Kedves eddigi és leendő Támogatóink!

Szólád egy kicsiny falu – nagy célkitűzésekkel, amelyek közül az elmúlt években számosat sikerült is megvalósítanunk: Isten segítségével és közös összefogással!

Azt hiszem, hogy nem is kell a távoli múltba visszatekintenünk, hanem elég csak az elmúlt, 2015. év legjelentősebb eseményeit felidéznünk gyülekezetünk életéből, hogy a fenti állítást alátámasszuk:

  • –      több mint 5000 m²-en őshonos gyümölcsfákból gyümölcsöst, valamint málna és ribizli-ültetvényt telepítettünk;
  • –      gyümölcsfeldolgozó kisüzemet indítottunk, amely a helyi gyümölcstermés feldolgozását biztosítja. Kisüzemünkben a megtermelt gyümölcsökből lekvárt lehet főzni, gyümölcslét tudunk előállítani (pasztőrözéssel, palackozással), gyümölcs aszalványokat tudunk készíteni;
  • –      és ami településünk legnagyobb öröme: elindítottuk a Szóládi Magvető Református Óvodát, ahol 23 kisgyermek testi-lelki harmóniáját, szellemi fejlődését biztosítjuk meghitt és otthonos körülmények között.
  • –      Gyülekezetünk jelenleg kilenc, márciustól már tíz fő számára biztosít munkalehetőséget, ami egy Szólád méretű településen szintén nem elhanyagolható létszám.

Igazán örömteli számunkra, hogy tevékenységeinket Szólád Község Önkormányzatával kiváló együttműködésben valósíthatjuk meg!

Köszönet érte Rózsás Elemér polgármester úrnak, Nagy Dániel Lászlóné alpolgármester asszonynak, Békei Tamás, Bóka Zoltán és Császár András képviselő uraknak!

Ami miatt ezt a levelet írom Önöknek, hogy egy olyan – egy-egy személy részéről apró, összességében számunkra mégis meghatározó – segítséget kérjek Önöktől, amelyet az adóbevallás során áll módjában minden adózónak megtennie. Konkrétan az 1 % felajánlásáról van szó.

–      Szeretnénk megköszönni mindazok segítségét, akik eddig is támogatták gyülekezetünket – akár anyagiakkal, akár kétkezi munkával, akár az 1 % felajánlásával!

–      Ugyanakkor szeretettel kérjük, hogyha továbbra is segíteni szeretnék értékteremtő, közösségépítő tevékenységeinket, akkor ebben az évben is címezzék gyülekezeti alapítványunknak az 1 %-os adófelajánlásaikat!

Alapítványunk neve, címe és adószáma:

Szóládi Jó Szó Református Gyülekezeti Alapítvány

8625 Szólád, Kossuth Lajos utca 43.

Adószám: 18785441 – 1 – 14

Kedves Mindnyájuknak áldást és békességet kívánva, gyülekezetünk közössége nevében is szeretettel:

Hajdú Zoltán Levente lelkipásztor

unnamed

Intézményi és gyülekezeti gazdasági beszámoló
(Elhangzott 2016. február 28-án a Szóládi Református Gyülekezet Egyházközségi Közgyűlésén)

A Szóládi Magvető Református Óvoda gazdálkodása:

  • Az intézmény összes bevétele 2015-ben 15.400.000 Ft volt. Ennek nagy része az állami normatívából és az egyházi kiegészítő normatívából áll, valamint a magánszemélyektől, más egyházközségektől és a fenntartótól kapott támogatásból. Érdemes megjegyeznünk, hogy ennek a támogatásnak az összege majd 800.000 Ft volt.
  • Az óvoda kiadásainak jelentős hányadát az alkalmazottak ( az óvodapedagógusok, a dajka és az óvodatitkár) bér-és járulékköltségei tették ki 657.000 Ft összegben. Ezen kívül voltak még anyagi jellegű (víz, gáz, irodaszer, tisztítószer) és szolgáltatási költségeink is, mint pld: a bankköltség, telefon, internet és egyéb költségek összesen 440.000 Ft összegben. A kezdéshez elengedhetetlenül szükséges felszerelési tárgyak beszerzésére 397.000 Ft-ot fordítottunk. Így az óvoda összes kiadása 5.493.000 Ft volt, azaz 661.000 Ft maradvánnyal zártuk az elmúlt évet.

Az óvoda 2016.évi költségvetési főösszegét 16.311.600 Ft-ban állapítottuk meg, melyből a finanszírozási bevételek, azaz az állami normatíva és az egyházi kiegészítő normatíva 15.351.600 Ft, melynek nagy része a személyi jellegű kiadásokra fordítódik. 2016-ban is terveztünk anyagi jellegű, és szolgáltatási költségeket, valamint egyéb beszerzéseket is, összesen 1.827.000 Ft összegben.

Kép1

A Szóládi Református Egyházközség gazdálkodása:

  • A évi költségvetésünket többször módosítani kellett az előre nem látható, év közben jelentkező beruházások miatt, melyek többletbevételeket és kiadásokat is jelentettek. Ilyen volt például a gyümölcsfeldolgozó kisüzem, a mikrobuszvásárlás, illetve az óvoda indítása.

A gyülekezetnek 2015-ben összesen 25.192.000 Ft saját bevétele volt. Egyházfenntartói járulék:1.106.000 Ft, Perselypénz:1.257.000 Ft, Adományok:3.985.000 Ft volt. Ezen bevételek mindegyike kisebb – nagyobb mértékben meghaladta a tervezett összeget. Az adományok között kiemelném, hogy a táborozóktól 2.244.000 Ft bevételünk keletkezett, mely szintén több volt a tervezettnél, az óvodát pedig 1.119.000 Ft-tal támogatták a hívek.

Az átvett pénzeszközeink között a gyümölcsfeldolgozó kisüzem pályázati céltámogatása, valamint az intézményünk állami, és egyházi kiegészítő normatívája szerepel. ( Itt megjegyezném, hogy az állam, ill. az egyház ezeket a normatívákat a fenntartónak utalja, aki ezeket az összegeket azonnal és maradéktalanul átvezeti az óvoda számlájára.) Ezek összesen 13.289.000 Ft bevételt jelentettek 2015-ben. Így tehát 38.481.000 Ft összes bevétellel gazdálkodhattunk az elmúlt évben.

  • Ebből saját kiadásokra 909.000 Ft-ot fordítottunk, mely magában foglalja a személyi kiadásokat, a gyülekezeti élet kiadásait, az igazgatási kiadásokat, az ingatlanokkal kapcsolatos költségeket, felújításokat, beruházásokat, valamint az egyéb kiadásokat is.

Az óvoda normatívái és a gyümölcsfeldolgozó kisüzem pályázati céltámogatása a kiadási oldalon is megjelenik az átadott pénzeszközök között 13.397.000 Ft-tal. Az összes kiadásunk így 38.306.000 Ft volt, a 38.481.000 Ft-os bevétellel szemben, azaz a 2015-ös évet gyülekezetünk 175.000 Ft maradvánnyal zárta.

  • A presbitérium a gyülekezet 2016-os évi költségvetését 901.600 Ft főösszegben határozta meg, ugyanolyan felosztásban, ahogy azt a beszámoló is tartalmazta, figyelembe véve az előző évi tény adatokat, valamint a tárgy évben megvalósítani kívánt felújításokat és beruházásokat. Ennek alapján terveztünk 8.550.000 Ft saját bevételt és kiadást, valamint 15.351.600 Ft átvett és átadott pénzeszközt.

Bognár Gáborné Bonnyai Ágnes, gyülekezeti és intézményi adminisztrátor

 unnamed

A gyülekezetünk életét bemutató cikk megjelent a Somogyi Hírlap 2016. február 16-ai lapszámában

unnamed

keresztkerdesek_logo1

Február 8-án hétfőn este indult gyülekezetünkben a Keresztkérdések beszélgetés-sorozat, keresztkérdés munkafuzetmelyre elsősorban a gyülekezetünkbe bekapcsolódókat hívtuk. Nagy örömünkre 11-en voltunk együtt az első találkozás alkalmával – Szóládról és a környező településekről. Terveink szerint találkozásainkat kéthetente hétfőn este 18 órától szervezzük, mely alkalmak a gyülekezeti programtervünkben is szerepelnek.

A Keresztkérdések egy olyan evangéliumi beszélgetés- sorozat mely jó lehetőséget teremt a krisztusi élő hitben való elmélyülésre, mind a hívő emberek mind pedig az újonnan bekapcsolódók számára.

Akinek a Keresztkérdések felkeltette az érdeklődését, szeretettel várjuk következő találkozásunkra!

unnamed

Én történetem interjú

Az Én történetem egy olyan interjúsorozat, amiben a Szóládi Református Gyülekezet tagjait kérdezzük arról, hogyan is csatlakoztak gyülekezetünkhöz, és mi az, amiben személyesen érzik életükben Isten vezetését.

Bővebben

Hajdú Zoltán Levente lelkipásztor igei gondolatai a 2016-os évre

Egészséges életmód, … kiegyensúlyozott családi, rokoni, baráti, egyáltalán: emberi kapcsolatok, … rendezett és harmonikus életvitel, … kiszámítható, jó beosztással működő anyagiak – és Isten országa, Isten igazsága, … növekedés a kegyelemben, a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében?

Bővebben...
Dél – balatoni regionális lelkészkör

Dél – balatoni regionális lelkészkör

Dél-balatoni regionális lelkészkör Január 25-én tartotta a 2016-os év első lelkészkörét a dél-balatoni régió. A házigazda a Szóládi Református Gyülekezet volt. Az alkalmat Hajdú Zoltán Levente lelkipásztor igei gondolatai nyitották, Ézsaiás próféta versei alapján:...

bővebben

Ifjúsági alkalom

Temesváry József magyar származású amerikai misszionárius, kalandos életéről és missziói szolgálatáról tartott nyílt, őszinte beszélgetést január 15-én.

bővebben
Új ének csoport

Új ének csoport

Kéthetente kedden este jó hangulatú éneklés a parókián. Egy és több szólamban, kánonokkal, ifjúsági énekekkel nem profiknak, hanem lelkes amatőröknek. Szeretettel várunk...

bővebben