Szóládi Jó Szó Református Gyülekezeti Alapítvány Közhasznúsági jelentése ( 2013 )

Szóládi Jó Szó Református Gyülekezeti Alapítvány 2013. évi Közhasznúsági jelentése

 Az Alapítvány a 2013. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból.
Tárgyévben az Alapítvány állami támogatást nem kapott, az 1%-os felajánlásokból 79e Ft- folyt be.
Előző évhez képest az Alapítvány tartaléka (vagyona) érdemben nem változott.
Tárgyévben az Alapítvány támogatást nem kapott.
Alapítványunk személyi jellegű ráfordítása 0 ezer Ft volt. A vezető tisztségviselők nem részesültek díjazásban.

Szólád, 2013 május 20.,
Hajdú Zoltán Levente
elnök

E közhasznúsági jelentést az Alapítvány kuratóriuma 2013. május 25-i ülésén elfogadta.

Közhasznúsági jelentés 2013

A Szóládi Jó Szó Református Gyülekezeti Alapítvány Közhasznúsági jelentése ( 2011 )

A Szóládi Jó Szó Református Gyülekezeti Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011

 Az Alapítvány a 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból.
Tárgyévben az Alapítvány állami támogatást nem kapott.
Előző évhez képest az Alapítvány tartaléka (vagyona) érdemben nem változott.
Tárgyévben az Alapítvány támogatást nem kapott.
Alapítványunk személyi jellegű ráfordítása 0 ezer Ft volt. A vezető tisztségviselők nem részesültek díjazásban.
Az Alapítvány a befolyt adományt fiatal diákok számára adományozta tovább.

Budapest, 2012 február 5.
Hajdú Zoltán Levente
elnök

E közhasznúsági jelentést az Alapítvány kuratóriuma 2012. február 5-i ülésén elfogadta.

A Szóládi Jó Szó Református Gyülekezeti Alapítvány Közhasznúsági jelentése ( 2010 )

A Szóládi Jó Szó Református Gyülekezeti Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2010

 Az Alapítvány a 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.
Tárgyévben az Alapítvány állami támogatást nem kapott.
Előző évhez képest az Alapítvány tartaléka (vagyona) érdemben nem változott.
Tárgyévben az Alapítvány összesen 20e Ft támogatást kapott magánszemélyektől.
Alapítványunk személyi jellegű ráfordítása 0 ezer Ft volt. A vezető tisztségviselők nem részesültek díjazásban.
Az Alapítvány a befolyt adományt fiatal diákok számára adományozta tovább.

Budapest, 2011 február 5.
Hajdú Zoltán Levente
elnök

E közhasznúsági jelentést az Alapítvány kuratóriuma 2011. február 5-i ülésén elfogadta.