„Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek!”

(Ézsaiás próféta könyve 55. rész 1. vers)

Gyülekezeti alapítványunk

Örömmel tájékoztatjuk gyülekezetünk minden tagját, hogy a Somogy Megyei Bíróság 3212. sorszámmal meghozott döntése értelmében a

SZÓLÁDI JÓ SZÓ REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI ALAPÍTVÁNY
közhasznú szervezetként nyilvántartásba került.

Alapító: Szmetana Gézáné, született Pordán Horváth Éva, akinek ezen a helyen is kifejezzük köszönetünket!

Az alábbiakban gyülekezeti alapítványunk preambulumából idézünk:

          A közösség embert megtartó erő. Az egyházi, gyülekezeti közösség pedig több, mint jószándékú és egy-célú emberek együttműködése. Hiszen a személyes hit által megtapasztalt, átélt lelki tartalom sugárzik át emberről-emberre, s válik megragadóvá a kívülállók felé is.

         Egyházban, gyülekezetben élni, generációról generációra átörökített, szeretettel továbbadott tapasztalat. Ezt a nemes, mert embert nemesítő életformát kívánja szolgálni a Szóládi Jó Szó Alapítvány. Elősegítve a mintegy 400 esztendős múltra visszatekintő Szóládi Református Egyház sokrétű tevékenységét, melyet kifejtett a múltban, s megvalósít a jelenben is.

Alapítványunk segíteni szeretné:

  • a közösségi terek, gyülekezeti objektumok karbantartását, hogy azok megfelelő színvonalú otthonává legyenek a gyülekezet minden tagjának;
  • a különböző korosztályok gyülekezeti tevékenységeit, összejöveteleit az infrastrukturális háttér erősítésével;
  • a szóládi emberek kulturális gyarapodását, új lehetőségeket biztosítva számukra;
  • nem utolsó sorban pedig – a korunk adta lehetőségek szerint – Alapítványunk pályázatok, helyi és nagyobb léptékű közösségi és közösségek közötti kapcsolatok szerény, de biztos háttere kíván lenni.

Céljaink nem újszerűek, hanem azoknak az ősi, egykori ősöktől, áldott emlékű szülőktől, nagyszülőktől örökölt céloknak a mai korban történő megerősítései, melyek által az Istenre és a világra nyitott életű emberek megélhetik a maguk öntudatos, mégis egymást szeretettel szolgáló élet-közösségét. Ahogyan erről a felszabadító életformáról a Szóládi Református Egyház vezérigéje (2Kor 3:17.) is beszél:

„… ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság!”

Az alapítvány kuratóriumának tagjai: Hajdú Zoltán Levente (a kuratórium elnöke), Dr. Pordán Erzsébet (kuratóriumi tag), ifj. Torma Géza (kuratóriumi tag).  Az alapítvány kuratóriuma döntéseit mindig a Presbitérium véleményét kikérve, annak egyetértésével hozza. A kuratórium döntéseiről a negyedévenkénti egyházközségi közgyűlésen a gyülekezet közösségét tájékoztatja.

Szóládi Jó Szó Református Gyülekezeti Alapítvány Közhasznúsági jelentése ( 2013 )

Szóládi Jó Szó Református Gyülekezeti Alapítvány 2013. évi Közhasznúsági jelentése

 Az Alapítvány a 2013. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból.
Tárgyévben az Alapítvány állami támogatást nem kapott, az 1%-os felajánlásokból 79e Ft- folyt be.
Előző évhez képest az Alapítvány tartaléka (vagyona) érdemben nem változott.
Tárgyévben az Alapítvány támogatást nem kapott.
Alapítványunk személyi jellegű ráfordítása 0 ezer Ft volt. A vezető tisztségviselők nem részesültek díjazásban.

Szólád, 2013 május 20.,
Hajdú Zoltán Levente
elnök

E közhasznúsági jelentést az Alapítvány kuratóriuma 2013. május 25-i ülésén elfogadta.

Közhasznúsági jelentés 2013

A Szóládi Jó Szó Református Gyülekezeti Alapítvány Közhasznúsági jelentése ( 2011 )

A Szóládi Jó Szó Református Gyülekezeti Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011

 Az Alapítvány a 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból.
Tárgyévben az Alapítvány állami támogatást nem kapott.
Előző évhez képest az Alapítvány tartaléka (vagyona) érdemben nem változott.
Tárgyévben az Alapítvány támogatást nem kapott.
Alapítványunk személyi jellegű ráfordítása 0 ezer Ft volt. A vezető tisztségviselők nem részesültek díjazásban.
Az Alapítvány a befolyt adományt fiatal diákok számára adományozta tovább.

Budapest, 2012 február 5.
Hajdú Zoltán Levente
elnök

E közhasznúsági jelentést az Alapítvány kuratóriuma 2012. február 5-i ülésén elfogadta.

A Szóládi Jó Szó Református Gyülekezeti Alapítvány Közhasznúsági jelentése ( 2010 )

A Szóládi Jó Szó Református Gyülekezeti Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2010

 Az Alapítvány a 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.
Tárgyévben az Alapítvány állami támogatást nem kapott.
Előző évhez képest az Alapítvány tartaléka (vagyona) érdemben nem változott.
Tárgyévben az Alapítvány összesen 20e Ft támogatást kapott magánszemélyektől.
Alapítványunk személyi jellegű ráfordítása 0 ezer Ft volt. A vezető tisztségviselők nem részesültek díjazásban.
Az Alapítvány a befolyt adományt fiatal diákok számára adományozta tovább.

Budapest, 2011 február 5.
Hajdú Zoltán Levente
elnök

E közhasznúsági jelentést az Alapítvány kuratóriuma 2011. február 5-i ülésén elfogadta.

Szóládi Jó Szó Református Gyülekezeti Alapítvány

8625 Szólád, Kossuth Lajos u. 43. Adószám: 18785441-1-14