2015. szeptember 13-án hálaadó ünnepi istentiszteletet tartottak a Szóládi Református Gyülekezetben, ugyanis közel egy éves megfeszített munka után idén szeptemberben megnyitotta kapuit a Szóládi Magvető Református Óvoda. Az első nevelési tanévet megnyitó istentiszteleten Steinbach József, a Dunántúli Egyházkerület püspöke prédikációjában kiemelte Isten áldásának fontosságátmegnyitó2„Az áldás az amikor Isten, lényének tökéletességéből ad nekünk”.
Amikor Márk evangéliumának 10. részében található igeszakaszban, a szülők Jézushoz viszik a gyermekeiket, akkor Jézus érintése közvetíti ezt az isteni áldást. „Olyan ez, mint a frissen elültetett facsemete, amit egy bottal kitámasztanak. Ez a bot, ez a támasz, az Isten áldása”.- mondta igehirdetésében a püspök úr. Az igei szolgálat után Hajdú Zoltán Levente szóládi lelkipásztor megnyitotta az ünnepi egyházközségi közgyűlést, melynek keretében először Szólád község polgármesterét kérte fel, hogy beszéljen az óvodaindítás ötletéről és a felújítás folyamatáról. Rózsás Elemér polgármester egy „álom megvalósulásának” nevezte az óvodát, ami 2010-ben létszámhiány miatt bezárt, és 5 év után immár egyházi óvodaként újraindulhatott. Azt is elmondta, hogy a szóládi önkormányzat kérte a református gyülekezetet, hogy segítsen az intézmény elindításában. Az önkormányzat vállalta a volt óvodai épület teljes felújítását, és tartós használatra adta át a gyülekezetnek, aki az intézmény fenntartója.  Hálás, hogy a közös együttműködés zökkenőmentesen és szeretetben folyik. Nagy Dániel Lászlóné a szóládi gyülekezet óvodai ügyekkel megbízott presbitere röviden ismertette az óvodaindítás szervezeti hátterét. „Rengeteg szakmai segítséget kaptunk különféle hivatali szervek részéről, magánszemélyektől és érezhetőenmegnyitó3 a környék települései is támogató szeretettel voltak, vannak az új intézmény felé. A szervezési folyamatokban mindvégig érezhettük Isten jelenlétét.” Ezt követően az óvodai dolgozók, az óvónők, a dajka és az óvodatitkár fogadalomtétele következett, majd a kis óvodások mondtak el egy verset és énekeltek az óvónők vezetésével. megnyitó4 A szóládi gyülekezet a 134. zsoltár eléneklésével, majd Hajdú Zoltán Levente lelkipásztor a Filippiekhez írott levél áldásával indította el az első nevelési évben az óvoda dolgozóit és a gyermekeket: Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek!” Az óvodai nevelőtestület részéről Mórocz Noémi óvónő mondott imádságot majd Tóth Katalin vezető óvónő számolt be az évkezdésről.megnyitó5 Elmondta, hogy 22 gyerekkel kezdte meg az intézmény a működését, egy vegyes csoportban, és továbbra is folyamatos a jelentkezés.Ezek után a köszöntések következtek. Nagy Csaba, a somogyi egyházmegye esperese az igehirdetésre visszautalva reménységét fejezte ki,  hogy „Jézus sok sok érintését megtapasztalhatják majd  a gyerekek, az óvodában” .Huszár Pál főgondnok, a MRE világi elnökének köszöntése után Tomanek Péter szóládi katolikus plébános fejezi ki hálaadását a közös együttműködésért.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy a szóládi gyülekezet tudott élni „az idők jeleivel”, és a sokszor gyökértelen világban ahol a legtöbbször akadályozzák a gyermekek növekedését, megnyithatta kapuit egy olyan intézmény, ami már nevében is azt készíti elő, hogy a magvetés után a megtérés gyümölcseit teremjék ezek a gyermekek. Legyen Istené a dicsőség mindezért!

 

Évkezdő szülői értekezlet az óvodában – 2016. január 27.

Évkezdő szülői értekezlet az óvodában – 2016. január 27. Január 27-én szerdán Tóth Katalin vezető óvónő és Mórocz Noémi óvónő szülői értekezletre hívták a Szóládi Magvető Református Óvodába járó gyermekek szüleit, hogy tájékoztassák őket a nevelési év eddigi...
Tovább

Pillanatképek az óvoda életéből

Teremtés hete - faültetéssel  A Teremtés hete országos keresztyén rendezvénysorozat helyi eseményeként szeptember 28-án hétfőn, közös faültetés volt az óvodakertben, melyre az óvodások szülei is meghívást kaptak.A diófa elültetése előtt a gyerekek énekeltek és...
Tovább

Református óvoda indult Szóládon

2015. szeptember 13-án hálaadó ünnepi istentiszteletet tartottak a Szóládi Református Gyülekezetben, ugyanis közel egy éves megfeszített munka után idén szeptemberben megnyitotta kapuit a Szóládi Magvető Református Óvoda. Az első nevelési tanévet megnyitó...
Tovább