Szólád, 2011. február 20-27.

„… ti magatok is, mint élő kövek,
épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá,
hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel,
amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.”
(Péter I. levele 2. rész 5. vers)

Gyülekezetünkben, amint az már közel egy évtizede szokásos nálunk, február utolsó, egész hetében (2011. február 20-27.) ökumenikus imahetet szerveztünk és tartottunk.

Vasárnap családi istentisztelettel kezdtük e szép hagyományt, Hajdú Zoltán Levente református lelkipásztor hirdette az igét, mely ige kézzel fogható „kövekkel” került szemléltetésre, melyeket gyülekezeti termünkben kerestünk és találtunk meg, nagy örömünkre.

Hétfőn este a szóládi római katolikus templomban gyűltünk össze, Istennek hála szép számmal, ahol szintén Hajdú Zoltán Levente református lelkész szólította meg az igén keresztül a gyülekezetet.

Kedden este Dobos Gyula balatonszemesi római katolikus plébános hirdette az igét a református gyülekezeti házban, az egybegyűltek örömére és épülésére.

Szerdán este Hajdú Bálint Kadosa balatonszárszói református lelkipásztor igemagyarázatára figyelhettünk, aki ilyen alkalmon először szolgált gyülekezetünkben, mindnyájunk épülésére, hiszen még egy éve sincs, hogy a szomszédos református gyülekezetben szolgál. Elgondolkodtató volt sokunk számára, milyen sokféleképpen lehet közelíteni ugyanahhoz az igéhez, illetve magyarázni azt.

Csütörtökön este Hajdú Zoltán Árpád nyugalmazott református lelkipásztor szólt hozzánk az igén keresztül, a maga kedvességével, mindig öröm a találkozás lelkipásztorunk édesapjával, szüleivel.

Gyülekezetünk két presbitere – Torma Géza és Kovács László – régi (közel száz és több mint száz éves) szóládi és környékbeli településekről készült képeslapokból állítottak össze egy szép kiállítást, melyet csütörtökön este nyitottunk meg és több napon, héten keresztül láthat minden érdeklődő. Köszönet érte!

Pénteken este Arató Lóránt budapesti evangélikus teológus igemagyarázatával végződött a hétközi alkalmak sora, aki Erdélyországból érkezett a teológiára.
Ezen az estén szeretetvendégség keretében lehettünk együtt, ahogy az lenni szokott, sok-sok finomsággal kedveskedtek egymásnak a különböző felekezetű, de ezen a héten napról-napra együtt imádkozó emberek.

Új és részben új énekekkel szolgáltunk az alkalmakon, péntekre már egészen jól énekeltünk, persze nem hallgatható el, hogy két hangszeren is kísérte az éneklést Erdélyi Teréz énekvezetőnk és Hajdúné Gergő Andrea, lelkipásztorunk felesége. Az alkalmakon az igét mindig egy-egy gyülekezeti tag olvasta fel.

A szombati Séllyei kupaforduló – hittanos találkozó – a gyermekek nagyszámú betegsége miatt későbbi időpontban kerül megrendezésre.

27-én vasárnap úrvacsorás istentisztelettel ért véget az ökumenikus imahetünk, az igét hirdette Hajdú Zoltán Levente református lelkipásztor a zsúfolásig megtelt gyülekezeti termünkben. A gyülekezet örömére két felnőtt konfirmált ezen az alkalmon, Békei Tamás és felesége Varga Anita, akiket ezúton is köszöntünk a fenti igével.

Adjunk hálát Istennek az egész heti alkalmakért!

Nagy Dániel László
a szóládi református gyülekezet gondnoka