2010. október 30-31.

Október 30-án, szombaton tartottuk a szóládi gyülekezetben az immáron hagyományosnak mondható reformációi gyülekezeti napunkat. A szinte egész napos programsorozatban minden korosztály megtalálhatta az érdeklődésének megfelelő programokat.

Az egész nap szimbolikus időkeretek között zajlott:
Délelőtt 10 óra 31 perckor (október 31-ére utalva) a temetőben található öt lelkészsír rendbe tételével kezdődött a nap programja.
Délután 15 óra 09 perckor (1509-ben született Kálvin János) Kálvin emléktáblát avattunk a nagy gyülekezeti ház falán.
15 óra 17 perckor (1517 a reformáció éve) indult az 1517 méteres távon meghirdetett futóverseny a település központjában.
ezt követően – szintén a reformációhoz, illetve református felekezetünk történelmi eseményeihez köthető időpontokban
játékos vetélkedők, versenyek, „bajnokságok” kezdődtek a gyülekezeti házakban és a gyülekezeti házak udvarán
majd közös vacsorán vett részt a közel hatvanfős gyülekezeti közösség
a vacsora után pedig az elmúlt évtized kivetített digitális képeit néztük végig, emlékezve arra a sok-sok eseményre, amely gyülekezetünkkel történt ebben az időszakban

Másnap, október 31-én, a reformáció emléknapján ünnepi istentiszteletet tartottunk, amelyet a templomban kezdtünk, majd az alkalom a templom kertjében a reformációi parkban folytatódott, végül koszorúzással zárunk. Az alkalom ünnepélyességét ifjabb és idősebb gyülekezeti tagok szolgálata gazdagította, a gyülekezet koszorúját gyülekezetünk gondnoka és presbiterei helyezték el annál a kopjafánál, melynek felirata Pál apostol szavait idézi a 2. korinthusi levélből: „…ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.” (2Kor 3:17.)

2010. november 13.

November 13-án egész napos buszkirándulásra indult gyülekezetünk csapata Pécsre, Európa 2010. évi kulturális fővárosába. A jókedvű társaság, amelynek tagjai között az alig kétévestől a közel nyolcvanévesig szinte minden korosztály képviseltette magát, a nap folyamán megtekintette a város nevezetességeit.
Délelőtt:
a pécsi székesegyházat,
és a Zsolnay múzeumot,
Délután:
a dzsámit
és az ókeresztyén sírkamrákat.

A délután második felében még egy rövid belvárosi sétára is jutott idő a novemberi tavaszban, majd elindultunk haza, telve élményekkel, a közösség örömével.
A kirándulást az tette számunkra még emlékezetesebbé, hogy Dr. Bölcsföldi József a nap egy-egy állomásán az adott helyszínhez választott Janus Pannonius verssel hol elgondolkodtatta, hol inspirálta, hol emlékezésre indította a csoport figyelmes tagjait.

2010. november 20.

November 20-án gyülekezetünk ifjúsági csoportja tett kirándulást Budapesten. A „fővárosi gyalogtúra” a négy történelmi felekezet legnagyobb templomait érintette, a következő sorrendben:
először a Dohány utcai zsinagógát tekintettük meg,
onnan a Deák téri evangélikus templomba sétáltunk át,
majd a Szent István Bazilika következett.
délután a Ráday utcába látogattunk el,
ahol végigjártuk a református teológia épületét,
majd a Bibliamúzeum gyűjteményében gyönyörködtünk.
a nap fénypontjaként végül a Kálvin téri református templomba szerettünk volna bejutni, de hiába kértük a Kálvin téri egyházfit, hogy egy vidéki református gyülekezet tagjai vagyunk, engedjen be bennünket, csak egy percre, hogy láthassuk belülről a templomot, ő azt közölte, hogy neki szabadnapja van, ne zavarjuk a kérésünkkel.

Különös módon tehát a nap kicsengése az lett számunkra, hogy arra döbbenhettünk rá közösen, hogy mennyire más a kicsi, vidéki gyülekezetek közvetlensége, hangulata, a nagyvárosi, elszemélytelenedett egyházi élethez képest.

 2010. december 9.

Különleges alkalomra, úgynevezett „rendhagyó bibliaórára” került sor ezen a csütörtök estén a szóládi gyülekezetben. A Szóládi Református Egyház 18. századi anyakönyvét, amely az évszázadok során igen leromlott állapotba került a gyülekezet restauráltatta, és a könyvet helyreállító Mórocza Eszter, a Veszprém Megyei Levéltár könyvrestaurátora vetített képes bemutatót tartott a munkafolyamatról.
A beszámoló szó szerint lenyűgözte a hallgatóságot, nem különben maga a restaurált anyakönyv, amely nem csak régi pompájában díszeleg, hanem korhű díszdobozt is kapott, valamint elkészült hozzá a teljes körű dokumentáció – beleértve az adatok digitalizálását is, így a könyv tartalma számítógépen is kutathatóvá válik.
A nagyszerű munkát a restaurátor hölgynek a gyülekezet nevében Nagy Dániel László, a gyülekezet gondnoka köszönte meg, a település nevében pedig Rózsás Elemér polgármester mondott köszönetet, kiemelve, hogy ez a dokumentum túlmutat a református gyülekezet keretein, hiszen a falu életének egyik legrégebbi írásos dokumentuma is.